Regeringen vil øge eksporten til Sydkorea

Publiceret 19-10-2012

Som led i den særlige indsats for vækstmarkederne lancerer regeringen i dag visionerne for et styrket samarbejde med Sydkorea. Lanceringen sker i forbindelse med udenrigsminister Villy Søvndals officielle besøg i Sydkorea den 24.-26. oktober. Indsatsen er en del af regeringens vækstmarkedsstrategi, der blev offentliggjort i maj 2012.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:

Vi har sat et mål om at øge vareeksporten til Sydkorea med 50 pct. over fem år. Det er ambitiøst, men det kan lade sig gøre, hvis vi de kommende år gør en ekstra indsats i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv. Og det vil skabe vækst og flere jobs i Danmark.
Med landets 50 millioner købekraftige forbrugere satser Sydkorea målrettet på uddannelse, forskning og grøn vækst og er én af de få avancerede økonomier i verden, som fastholder flotte vækstrater.
Sydkorea er det OECD-land, der investerer relativt mest i forskning og udvikling – omkring 5 pct. af landet bruttonationalprodukt. Investeringerne sker på mange områder, hvor Danmark står stærkt, fx grøn energi. Det skal vi blive endnu bedre til at udnytte.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Tidligere på året indgik vi tre aftaler med Sydkorea: to på det maritime område og en om grøn vækst. Nu lancerer vi en Sydkorea-strategi. Med strategien giver vi danske virksomheder en hjælpende hånd til at komme ud på det sydkoreanske marked.
Målet med strategien er at øge eksporten, tiltrække investeringer og i det hele taget øge samarbejdet mellem vores to lande. Konkret betyder det, at vi vil gøre en ekstra indsats for at markedsføre danske styrkepositioner der, hvor vi i forvejen har en platform, som kan bygges videre på. Det gælder fx inden for det Blå Danmark, sundheds- og velfærdsløsninger, fødevarer og ikke mindst klima-, energi- og miljøteknologi.
De sektorer, som vi satser på over for det sydkoreanske marked, hænger således rigtig godt sammen med de styrkepositioner, som står i centrum for arbejdet med en ny erhvervs- og vækstpolitik. 

Vækstmarkedsstrategi - Sydkorea

Baggrund

Det er regeringens mål med vækstmarkedsstrategien at styrke Danmarks placering på vækstmarkederne og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Tidligere har regeringen lanceret konkrete planer for de fire BRIK-lande.

Konkret skal indsatsen i Sydkorea sikre en stigning i vareeksporten til Sydkorea på 50 pct. i perioden 2012-2016 gennem en målrettet indsats understøttet af en lang række aktiviteter og nye initiativer inden for følgende seks prioriterede sektorer:

  • Sundhed og velfærd i lyset af Sydkoreas behov for effektivisering af sundhedssystemet, udbygning af plejeområdet og mulighederne for forsknings- og udviklingssamarbejde samt investeringspotentialet;
  • Fødevarer og landbrug som følge af Sydkoreas høje velstandsniveau og forbrugernes fokus på kvalitet, bæredygtighed og sikkerhed på fødevare- og veterinærområdet;
  • Klima-, energi- og miljøteknologi grundet Sydkoreas højt prioriterede ’grøn vækst’ dagsorden og den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance, der placerer dansk viden, teknologi og forskning helt centralt i Sydkorea og åbner op for intensiveret forskningssamarbejde og tiltrækning af investeringer;
  • Kultur, design, indretning og livsstil i takt med at Sydkoreas velstandsniveau omsættes til efterspørgsel efter danske livsstils-, design- og indretningsprodukter og globaliserede koreanske fremstillingsvirksomheder ser design som konkurrenceparameter på det internationale marked;
  • Det blå Danmark i naturlig forlængelse af Sydkoreas ledende placering når det gælder skibsværfts- og i stigende grad offshore-markedet, hvor danske løsninger og teknologier kan bidrage til Sydkoreas fortsatte lederposition, når det gælder kvalitet, effektivitet og bæredygtighed i sektoren;
  • Forskning, innovation og videregående uddannelser idet Sydkorea er et af verdens mest innovative samfund og ambitionsniveauet på forsknings- og udviklingsområdet flugter med danske interesseområder.