Regeringen og det maritime Danmark går sammen om fremtidens vindererhverv

Publiceret 05-10-2012

Vækstteamets formand, adm. direktør i DS Norden, Carsten Mortensen, overrækker i dag vækstteamets anbefalinger til regeringen. Vækstteamet for Det Blå Danmark er det første ud af de 7 vækstteam, som regeringen har nedsat, der overrækker deres anbefalinger til regeringen.

Regeringen nedsatte i foråret 2012 Vækstteamet for Det Blå Danmark, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de maritime erhverv kunne styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde konsulteret en lang række interessenter på det maritime område.

I anbefalingerne peger vækstteamet på seks overordnede anbefalinger:

  • Danmark skal være attraktiv for maritime virksomheder
  • De generelle rammevilkår skal være konkurrencedygtige
  • Øget effektivitet, digitalisering og fornyelse skal skabe konkurrencefordele
  • Det Blå Danmark skal markedsføres
  • Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation skal styrkes
  • De grønne vækstmuligheder skal udnyttes gennem samarbejde og partnerskaber

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

En stor tak til vækstteamet for de gode konkrete og ambitiøse anbefalinger til regeringen. Det er nogle gode bud på, hvad der skal til for at styrke væksten og beskæftigelsen inden for Det Blå Danmark.
Det er en spændende vision som vækstteamet stiller op, og jeg er enig i målsætningen om, at Danmark skal være Europas maritime centrum. Jeg er også glad for, at vækstteamet sætter fokus på at styrke eksportmulighederne og på at udnytte det, vi er gode til, fx vores maritime købmandskab og kompetencer, samt Danmarks styrkeposition indenfor innovative miljøløsninger.
Jeg er bl.a. glad for, at vækstteamet har påpeget, at der er et stort vækstpotentiale indenfor grønne løsninger og miljøvenlig skibsfart. Det er et oplagt konkurrenceparameter for danske maritime virksomheder.
Regeringen vil nu gå i gang med at udarbejde en konkret vækstplan for Det Blå Danmark, der skal omsætte vækstteamets gode og innovative anbefalinger til konkrete initiativer. Denne plan vil ligge klar senere på året.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Tak til vækstteamet for deres store arbejde med at identificere potentialerne for vækst i Det Blå Danmark. Vi har en fælles opgave med at sikre en kompetent arbejdsstyrke og et dynamisk og innovativt erhverv samt en løbende forskningsudvikling. Jeg ser blandt andet gode muligheder i anbefalingen om, at der skal etableres en shippinguddannelse på bachelorniveau med indlagt ophold i udlandet og er helt enig i, at vi skal sætte fokus på offshoreområdet og hvordan vi bedst får afdækket hvilke behov for fx efteruddannelse, der findes i branchen.

Miljøminister Ida Auken:

Det Blå Danmark skal være et grønt Danmark, og styrkede miljøkrav kan være en driver for den udvikling. Derfor er jeg også glad for, at vækstteamet har set, at der er grønne vækstmuligheder i den maritime klynge. Jeg glæder mig til i samarbejde med erhvervet at få omsat de gode anbefalinger til konkrete handlinger. Det gælder f.eks. ønsket om at øge efterspørgslen efter miljø- og klimavenlig skibstransport og få udviklet en ordning, hvor rederierne kan få papir på, at de rent faktisk er miljøvenlige.

Vækstteamets anbefalinger