Ole Sohn: Klare spilleregler for prisportaler

Publiceret 11-10-2012

Prisportaler fremmer konkurrencen og sænker priserne. Der er dog stadig potentiale for, at portalerne kan give forbrugerne et endnu mere retvisende billede af de muligheder, der er på markedet. Og at det bliver lettere for forbrugerne at bruge prisportalerne, end det er i dag.

Derfor præsenterer erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i dag en række anbefalinger, der skal være med til at sikre klare spilleregler for prisportaler til gavn for både forbrugere og vækst. Det sker som led i regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ”Trygge forbrugere, aktive valg”.

Anbefalingerne er lavet på baggrund af analysen ”Prissammenligninger på internettet” fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Prisportaler, hvor forbrugerne kan sammenligne virksomhedernes priser, spiller en stadig vigtigere rolle. De tre mest besøgte danske prisportaler har tilsammen cirka 3,2 mio. besøg hver måned.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Prisportaler hjælper forbrugerne til at gøre det bedste køb og bidrager til at skabe vækst i samfundet. De stimulerer virksomhederne til at konkurrere om at tilbyde de bedste produkter til den billigste pris. Det er til gavn for både forbrugerne og samfundet.
Det er i alles interesse, at prisportalerne fungerer effektivt. Desværre er det ikke altid tilfældet. Det anbefales derfor, at prisportalerne følger nogle simple retningslinjer, som kan skabe klare spilleregler for portalerne:
  • Alle virksomheder bør have adgang til at vise deres produkter på prisportalerne på lige vilkår.
  • Forhandlerne skal ikke kunne betale sig til en bedre placering end det billigste produkt.
  • Det bør tydeligt fremgå, hvordan prisen er beregnet, og hvor mange virksomheder der sammenlignes med.
Det vil skabe et troværdigt grundlag, som forbrugerne kan vælge ud fra.
Det er vigtigt, at forbrugerne agerer aktivt. Jeg vil opfordre forbrugerne til altid at tjekke oplysningerne på flere prisportaler, så de er bedre klædt på, når de handler.
Jeg vil nu tage kontakt til de relevante parter på området. Mit håb er, at prisportalerne tager vores anbefalinger til sig. Det kommer både forbrugere og virksomheder til gode, at indholdet på prisportalerne er fyldestgørende og korrekt.