Tønder Bank A/S overtages af Sydbank A/S

Publiceret 02-11-2012

I forbindelse med Finanstilsynets inspektion i Tønder Bank har det vist sig, at banken ikke længere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive bank.

Finanstilsynet fastsatte derfor i dag en frist for banken med henblik på at rette op på kapitalgrundlaget. Det er imidlertid lykkedes at finde en løsning, idet Tønder Bank og Sydbank har indgået aftale om, at Sydbank overtager samtlige aktiviteter i Tønder Bank.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Det er stærkt beklageligt, at Tønder Bank er blevet drevet på en måde, der gør, at banken har tabt egenkapitalen og ikke længere er levedygtig. 
Når det er sagt, er det godt, at der hurtigt er fundet en privat løsning, som blandt andet sikrer, at ingen simple kreditorer lider tab."