Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder

Publiceret 30-11-2012

Regeringen har indgået aftale med V, K og DF om en kreditpakke, der styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder med over 12 mia. kr. over de næste tre år. Det understøtter virksomhedernes udvikling, vækst og jobskabelse.

For at sikre især små og mellemstore virksomheders adgang til vækstfinansiering etableres en række nye finansieringsmuligheder i Vækstfonden og Eksport Kredit Fonden. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. over de næste tre år. Initiativerne vil blive iværksat inden udgangen af 2012.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Jeg er meget glad for, at vi med aftalen om en kreditpakke får skabt en række nye muligheder, der kan imødekomme sunde virksomheders behov for vækst- og eksportfinansiering. De nye finansieringsmuligheder vil træde i kraft inden årets udgang.
Inklusive privat medfinansiering skaber kreditpakken basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. over de næste tre år. Det styrker virksomhedernes muligheder for at skabe udvikling, vækst og job.

Vækstfonden får indenfor en ramme på 5,5 mia. kr. mulighed for at tilbyde efterstillede lån og vækstgarantier. Samtidig omlægges de eksisterende vækstkautionsordninger og Kom-i-gang-lån i Vækstfonden, så Vækstfonden fremover vil kunne tilbyde små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr.

Herudover åbner Eksport Kredit Fonden som noget nyt for garantier for investeringslån til eksportvirksomheders produktionsfaciliteter i Danmark.

Initiativerne træder i kraft inden årets udgang og vil styrke især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder.

Samtidig arbejder regeringen med inddragelse af forligskredsen på at udvikle rammerne for et marked for erhvervsobligationer i Danmark, som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder.

Aftaletekst om kreditpakke