Ressortansvaret for Nordsøfonden overflyttes til Erhvervs- og Vækstministeriet

Publiceret 30-11-2012

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 14. november 2012 bestemt, at ressortansvaret for Nordsøfonden, herunder Nordsøenheden, overføres fra klima- energi- og bygningsministeren til erhvervs- og vækstministeren.

Overflytningen sker som følge af behovet for en ejermæssig adskillelse af Energinet.dk, og Nordsøfonden, da fonden ved sin indtræden i DUC er blevet gasproducent.

Nordsøfonden er den danske stats olie- og gasselskab, og er Danmarks 3. største olie- og gasproducent. Nordsøfonden er partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og i alle nyere danske licenser, og er derfor en hovedaktør i Danmark på olie- og gasområdet.

Nordsøfonden arbejder for at sikre en langsigtet og økonomisk ansvarlig efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark, og fondens arbejde passer således godt ind i Erhvervs- og Vækstministeriets målsætning om, at virksomhederne skal kunne udnytte markedspotentialer effektivt og konkurrencedygtigt, herunder ikke mindst på miljø og energiområdet.

Erhvervs- og Vækstministeriet vil få til opgave at tilpasse Nordsøfondens organisation og rammebetingelser i lyset af fondens voksende kommercielle rolle, således at Nordsøfonden fremover i højere grad kan medvirke til, at statens langsigtede interesser vedrørende olie- og gasaktiviteterne i Danmark understøttes bedst muligt.

Læs mere på nordsoefonden.dk