Regeringen vil styrke væksten i de kreative erhverv

Publiceret 07-11-2012

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design har nu afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Vækstteamet er det andet vækstteam, der afleverer anbefalinger til regeringen.

Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for kreative erhverv ∙ design. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative erhverv kan styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde inddraget en lang række af interessenter fra den kreative branche.

I anbefalingerne peger vækstteamet på syv overordnede anbefalinger med en række underliggende konkrete initiativer:

  1. Stærke kreative kompetencer – uddannelse og forskning
  2. Offentlig efterspørgsel som vækstdriver
  3. Styrket rådgivning om forretningsudvikling og internationalisering
  4. Bedre adgang til risikovillig kapital
  5. Offensiv udnyttelse af immaterielle rettigheder
  6. Danmark som globalt kraftcenter for arkitektur, design og mode
  7. Styrket vækst inden for digital indholdsproduktion

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Jeg vil gerne takke vækstteamet for et solidt arbejde og gode bud på, hvordan vi kan styrke væksten i de kreative erhverv.
De kreative erhverv udgør 6-7 pct. af dansk økonomi og beskæftiger i alt ca. 85.000 mennesker i Danmark inden for bl.a. møbler, design og mode. Herudover bidrager de kreative erhverv til udvikling og vækst i resten af dansk erhvervsliv. Og det er tydeligt, at vi i Danmark kan en masse på området. F.eks. er mode & beklædning blandt vores største eksporterhverv, og dansk design og arkitektur er anerkendt over hele verden.
Jeg har noteret mig, at væksttemaet har identificeret en række vilkår med særlig betydning for de kreative erhverv. Eksempelvis behovet for at blive bedre til at udnytte de vækstpotentialer, der ligger i digitaliseringen. Internettet får stadig større betydning for virksomhedernes forretningsmuligheder, og flere og flere mennesker i alle aldersgrupper verden over bruger i dag smartphones eller tablets til kommunikation, læring, arbejde og underholdning.
Regeringen vil nu med afsæt i vækstteamets anbefalinger udarbejde en konkret vækstplan for de kreative erhverv.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Tak til vækstteamet for gode og konkrete anbefalinger. Kreative idéer og kompetencer er afgørende for fremtidens vækst. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter kreative kompetencer til at sikre sorte tal på bundlinjen. Jeg ser frem til et styrket samarbejde mellem erhvervet, de kreative uddannelser og resten af innovationssystemet.

Kulturminister Uffe Elbæk:

Vækstteamet kommer med en række visionære og konstruktive anbefalinger til, hvordan regeringen kan styrke væksten i de kreative erhverv. Jeg mener, det er vigtigt, at vi fremadrettet tager særlig hånd om den kæmpe ressource, som allerede findes i de kreative miljøer af virksomheder, iværksættere og studerende på vores uddannelser. De skal løftes og have optimale betingelser for at komme ind i solide vækstforløb. Jeg ser derfor store muligheder i vækstteamets anbefaling om et egentligt vækstmiljø, der skal styrke de kreative virksomheders forretnings­udvikling og være grobund for udklækning af nye kreative virksomheder.