Regeringen vil fordoble eksporten til Vietnam på fem år

Publiceret 08-11-2012

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste på eksportmarkederne. Danmark skal i højere grad satse på BRIK-markederne og den næste bølge af vækstlande. Den styrkede regeringsindsats er central for vækst og beskæftigelse i Danmark.

I dag lanceres visionerne for et styrket samarbejde med et af de centrale vækstmarkeder, Vietnam. Lanceringen sker i forbindelse med statsminister Helle Thorning-Schmidts officielle besøg i Vietnam den 7.-.8. november.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:

"Med statsministerens lancering stiller vi skarpt på et land med store muligheder for dansk erhvervsliv. En fordobling af vareeksporten på fem år er meget ambitiøst, men vi vil arbejde benhårdt på at nå i mål. Politisk tilstedeværelse er vigtig, og jeg planlægger selv at rejse til Vietnam til foråret for at følge op på det tættere samarbejde.
Generelt halter Danmark bagefter på vækstmarkederne. Men netop på det vietnamesiske marked klarer vi os godt. Vores mangeårige bistandsarbejde har været med til at udbrede kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner. Mere end 130 danske virksomheder er allerede til stede i Vietnam.
Vietnam gennemgår en rivende udvikling og omstiller sig i disse år fra et landbrugs- til et industrisamfund. Den vietnamesiske regering vil investere mere end 280 mia. kr. i energiområdet - målet er, at vedvarende energi skal udgøre knap 10 pct. af energiforbruget i 2030."                                                                                 

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

"Danske virksomheder har meget at byde på netop inden for områder, hvor efterspørgslen på det vietnamesiske marked er stor. Fx efterlyses løsninger inden for energi, vand og sundhed og velfærd. Og det er områder, hvor danske virksomheder står stærkt.
Regeringen arbejder intenst med erhvervs- og vækstpolitikken. Vi har igangsat et eftersyn af vækstvilkårene for at styrke de erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer, så de danske virksomheder er rustet til at møde efterspørgslen på vækstmarkederne. Der er i dette arbejde lagt vægt på at sikre et match mellem de erhvervsområder, hvor danske virksomheder står stærkt, og de markeder, hvor vækstlande som fx Vietnam efterspørger løsninger. Og synliggørelsen af de danske styrkepositioner på vækstmarkederne er en vigtig del af arbejdet med erhvervs- og vækstpolitikken.
Mange danske virksomheder er dygtige til tage hensyn til mennesker, miljø og klima, når de driver forretning i Vietnam – og det bliver der lagt mærke til i det vietnamesiske erhvervsliv. Men virksomheder bliver hele tiden stillet over for nye udfordringer i arbejdet med samfundsansvar – for eksempel i forhold til leverandører. Derfor vil vi arbejde på at styrke samfundsansvaret i hele værdikæden i de danske virksomheder på det vietnamesiske marked gennem seminarer, workshops og rådgivning på ambassaden. Med den nye mæglings- og klageinstitution får danske virksomheder samtidig mulighed at få løst konflikter om for eksempel menneskerettigheder."

Baggrund

Det er regeringens mål at styrke Danmarks placering på vækstmarkederne og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Foreløbigt har regeringen udarbejdet konkrete planer for de fire BRIK-lande, samt Sydkorea og Sydafrika. I dag lanceres regeringens plan for Vietnam. Regeringen vil også offentliggøre planer for Indonesien, Tyrkiet og Mexico inden sommeren 2013.

Vietnam er en økonomi i hastig vækst, og vækstraterne forventes også de kommende år at være på 6-7 pct. Befolkningstallet er i dag ca. 90 mio. og ventes at runde 100 mio. indbyggere i 2020. Mere end halvdelen af befolkningen er under 30 år.  Der er udsigt til en tredobling af BNP per indbygger frem til 2020.

Konkret skal indsatsen i Vietnam sikre en fordobling af vareeksporten på 100 pct. i 2016 i forhold til 2011 gennem en målrettet indsats understøttet af en lang række aktiviteter og nye initiativer. Lykkes det, vil Danmark i 2016 eksportere varer for 2 mia. kr. til Vietnam.

For at nå i mål vil regeringen både styrke og udbygge relationerne med beslutningstagerne i Vietnam og synliggøre danske erhvervskompetencer. Der vil blive gennemført flere eksportfremstød – også med ministerdeltagelse – som skal åbne døre for danske virksomheder, fremme danske løsninger og indgå partnerskabsaftaler indenfor relevante sektorer.

Vietnam foretager i disse år investeringer på områder, hvor danske virksomheder står stærkt. Det gælder inden for sektorer som energi, sundhed og velfærd, samt uddannelse. Fx efterspørger vietnameserne i stigende grad udenlandske sundhedsprodukter af høj kvalitet, og den vietnamesiske regering planlægger at øge de offentlige sundhedsudgifter til ca. 60 mia. kr. i 2015.

Regeringen vil på en række sektorområder indgå i et tættere samarbejde med de vietnamesiske myndigheder. Det gælder blandt andet på energiområdet. Danmark har siden 2009 støttet Vietnam National Energy Efficiency Programme (VNEEP). I forlængelse af den indsats planlægger Danmark at støtte Vietnam under Klimapuljens globale ramme med underskrivelse af et energisektorprogram, som har til formål at fremme energieffektivitet i små og mellemstore virksomheder samt i bygninger for derigennem at fremme landets omstilling til et lavemissionssamfund.

Regeringen vil også udbygge kontakterne til de vietnamesiske myndigheder indenfor vandteknologi og ressourceeffektiv affaldshåndtering, som de kommende år vil være store udfordringer for Vietnam. Det skal også bidrage til at øge kendskabet til de danske kompetencer på disse områder, hvor danske virksomheder tilbyder avancerede løsninger. Det gælder bl.a. produkter til affaldsløsninger og vandteknologi, som vurderes at have et stort potentiale på det vietnamesiske marked.

Dansk erhvervsliv har et godt udgangspunkt for at drage fordel af vækstmulighederne i Vietnam. Det skyldes blandt andet, at Danmark er godt repræsenteret med mange virksomheder i Vietnam. Mere end 130 danske virksomheder er i dag repræsenteret i Vietnam, hvoraf 62 er hjulpet i gang via bistandssamarbejdet. Danmarks mangeårige bistandsarbejde i Vietnam har samtidig bidraget til at øge kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner.