Rapport om erhvervsobligationer

Publiceret 22-11-2012

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag modtaget anbefalingerne fra udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Udvalget peger på, at der bør arbejdes videre med to hovedanbefalinger:

  • Mulighed for at anvende trustees ved enkeltudstedelser af erhvervsobligationer efter norsk forbillede (Norsk Tillitsmann).
  • Mulighed for at udstede obligationer på baggrund af puljer af SMV-lån, såkaldt sekuritisering.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Regeringen lægger vægt på, at vi får skabt markedsbaserede løsninger, der giver virksomhederne den nødvendige adgang til finansiering af sunde projekter.
Regeringen vil nu sætte gang i et egentligt lovforberedende arbejde, der skal se på mulighederne for at følge op på udvalgets anbefalinger. Målsætningen er at få skabt mere velfungerende finansieringsmarkeder, der giver små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering.

Rapport fra udvalget om erhvervsobligationer