Hver femte virksomhed producerer grønt

Publiceret 26-11-2012

Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser, og den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi. Det viser ny statistik, der sætter tal på de økonomiske resultater ved Danmarks grønne omstilling.

Danske virksomheder omstiller i stigende grad produktionen til at kunne levere grønne produkter og ydelser. Den grønne omsætning er på over 250 mia. kr. i 2010, svarende til 9,2 pct. af danske virksomheders samlede omsætning, og i 2010 blev der eksporteret grønne produkter for over 80 mia. kr. svarende til 10,4 pct. af den samlede danske eksport. Dermed har Danmark den højeste andel af grøn eksport blandt EU15-landene.

Det fremgår af en ny erhvervsstatistik over grøn dansk produktion, som er udarbejdet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet. Formålet med etablere en ny grøn erhvervsstatistik er at følge den grønne erhvervsudvikling på tværs af alle brancher og udviklingens betydning for dansk økonomi på et statistisk grundlag i de kommende år.

”Det er godt, at vi får dokumenteret de økonomiske fordele, der er knyttet til den grønne omstilling. Det klare budskab i den nye statistik er, at den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi. Det er positivt, at den grønne omstilling, som regeringen har igangsat, også skaber grobund for grøn vækst. Vi arbejder i regeringen på, at en ambitiøs klima- og energipolitik omsættes til en positiv erhvervsudvikling”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

De grønne virksomheder er generelt større og eksporterer mere end de danske virksomheder i gennemsnit. Mens en gennemsnitlig dansk virksomhed eksporterer for over 660.000 kr. pr. ansat i 2010, eksporterer virksomheder med grøn produktion for over 770.000 kr. – og hvis vi specifikt kigger på grønne industrivirksomheder, eksporterer de for over 1.080.000 kr. pr. ansat.

”Regeringen lægger afgørende vægt på en grøn omstilling af økonomien. Derfor er vi ved at udvikle en ny erhvervspolitik, der ikke mindst har fokus på produkter og teknologier, der gavner miljø og klima, og som samtidig kan skabe mange af de nye job, vi har så hårdt brug for. Den nye statistik viser, at der allerede er tale om et område i kraftig vækst, og den er samtidig et rigtig godt arbejdsredskab i vores arbejde med grøn erhvervsudvikling”, siger erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

Den grønne produktion findes i næsten alle brancher, og omsætningen spænder over et bredt spektrum af varer fra solcelleanlæg, partikelfiltre og spildevandshåndtering til rådgivning inden for miljø og klima. Vedvarende energiteknologier omsætter for mere end 104 mia. kr. og er dermed det største grønne erhvervsområde i Danmark. Men også energieffektive teknologier, affaldshåndtering og teknologier, der bekæmper luftforurening har en høj omsætning.

”Grøn omstilling handler om at skabe vækst og spare på naturens ressourcer – at få mere ud af mindre. Derfor er jeg glad for, at den nye grønne erhvervsstatistik peger på, at beskyttelse af vores vand og genbrug af ressourcerne i affaldet er blandt de områder, som dansk erhvervsliv satser på”, siger miljøminister Ida Auken.

De største grønne eksportmarkeder for danske virksomheder er Storbritannien, Tyskland og USA, der tilsammen aftager 45 pct. af den grønne eksport. Samtidig er Storbritannien, Polen og Kina de markeder, hvor der har været den største stigning i den grønne eksport de senere år. Danmarks grønne eksport til vækstmarkederne kaldet BRIK og NEXT11 er steget væsentligt mere end den totale vareeksport (se mere under konklusioner). Danmark ligger dog under EU15-gennemsnittet, når det kommer til grøn eksport til disse markeder.