Skærpede regler for sejlads med elever mm.

Publiceret 20-03-2012

Den tragiske Præstø-ulykke i 2011, hvor en båd med tretten elever og to lærere om bord kæntrede, satte fokus på, om sikkerheden i forbindelse med små fartøjer var god nok. Søfartsstyrelsen har i dag udsendt et nyt regelsæt til skoler, institutioner og andre, der arrangerer sejlads med mindre fartøjer.

Reglerne betyder blandt andet, at den enkelte skole eller institution fremover er forpligtet til at arbejde mere indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er glad for, at vi med de nye regler skærper kravene til skoler, institutioner eller andre, der arrangerer sejlads. Det skærpede ansvar betyder, at man som arrangør af sejlads med børn og unge er forpligtet til at udarbejde en såkaldt sikkerhedsinstruks, som skal afspejle den praktiske virkelighed – den skal med andre ord passe til båden, farvandet og årstiden.
Det nye regelsæt er udarbejdet i tæt samarbejde med alle berørte organisationer – det betyder bred opbakning og forankring. Aktiviteter til søs kan stadigvæk foregå til glæde for de mange. Jeg er samtidig sikker på, at vi med de nye regler får øget sikkerheden betydeligt på alle skoler, institutioner og andre, der har aktiviteter til søs.

De nye regler træder officielt i kraft ved årsskiftet, men de kan bruges fra i dag den 20. marts 2012.