Ny portal fremmer konkurrencen om de offentlige opgaver

Publiceret 30-03-2012

Med den nye portal www.udbud.dk samles alle offentlige udbud i Danmark nu på ét sted. Dermed bliver det lettere for virksomheder at få et hurtigt overblik over, hvad der udbydes af offentlige opgaver, og det bliver lettere for ordregivere at udbyde opgaver. Samtidig understøtter portalen, at annoncering af udbud fremover foregår digitalt. Det gør udbudsprocessen mere effektiv og reducerer omkostningerne for både virksomheder og myndigheder.

Portalen indeholder også en kontaktfunktion for små og mellemstore virksomheder, der gør det lettere for dem at finde relevante partnere til at indgå i konsortier med og i fællesskab byde på de udbudte opgaver.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er glad for, at vi med udbud.dk nu får én samlet digital indgang til alle danske offentlige udbud. Det giver virksomhederne overblik over samtlige udbudte opgaver, og det offentlige får nemmere ved at udbyde deres opgaver.
Med udbud.dk får vi fremmet konkurrencen om offentlige opgaver ved at skabe bedre rammer for, at flere virksomheder byder. Det giver bedre og billigere løsninger til det offentlige til gavn for os alle. Samtidig understøtter portalen, at annoncering af udbud fremover foregår digitalt.
Vi giver samtidig virksomhederne overblik over det offentliges indkøbsplaner, så de bedre kan forberede sig på opgaver, de vil byde på. Det styrker kvaliteten af opgaveløsningen.

Fra den 1. april 2012 får alle danske myndigheder pligt til at annoncere indkøb efter tilbudslovens annonceringspligt på www.udbud.dk. Portalen rummer både nationale udbud og danske EU-udbud. Statens indkøbsplaner vil også være at finde på portalen, ligesom kommuner og regioner kan vælge at offentliggøre deres fremtidige planer for indkøb. Udover det lovpligtige indhold kan myndigheder bruge den nye portal til at annoncere mindre udbud og licitationer af bygge- og anlægsopgaver.

Læs mere på www.udbud.dk

Faktaark