Ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Publiceret 26-03-2012

Under overskriften ”Ansvarlig vækst” præsenterer erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i dag regeringens nye handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar. Handlingsplanen sætter en ny retning for Danmarks CSR-indsats. Blandt andet etableres en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Den nye handlingsplan skal bidrage til at vækst og ansvarlighed går hånd i hånd og dermed skaber værdi for både virksomheder og samfund. Det er en opgave, der involverer både erhvervsliv, forbrugere, investorer, organisationer, NGO’er og det offentlige.  

Et af hovedinitiativerne er etablering af en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Institutionen skal bidrage til at finde løsninger og hjælpe ofre for krænkelser af fx menneskerettigheder eller dårlige arbejdsmiljøforhold.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Regeringen forventer, at danske virksomheder opfører sig ansvarligt herhjemme, såvel som på den globale markedsplads. Dels er det det rigtige at gøre, og dels giver det nye vækstmuligheder for danske virksomheder.

Med handlingsplanen vil regeringen sætte nyt skub i udviklingen til gavn for miljø, klima og arbejdstagerforhold verden over, men også til gavn for danske virksomheder. På lang sigt er det en god forretning for virksomhederne at tage hensyn til det samfund, de er en del af. Det vil regeringen skabe de rette rammer for.

Formand for Rådet for Samfundsansvar Mads Øvlisen:

Jeg er glad for, at regeringen har valgt hurtigt at bakke op om arbejdet i Rådet for Samfundsansvar. Der er behov for en styrket indsats, hvis Danmark skal være internationalt førende på dette område. Jeg lægger særlig vægt på, at regeringen har afsat de nødvendige midler til at oprette en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det er et afgørende skridt til, at Danmark lever op til FN’s nye anbefalinger.

Regeringens handlingsplan har fire indsatsområder:

·        styrke respekten for internationale principper

·        øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber

·        øge gennemsigtigheden

·        fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem det offentlige 

Regeringens nye handlingsplan bygger på anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar.

Ansvarlig vækst – Handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar 2112-2015.

Faktaark om virksomheders samfundsansvar.