Hjælp til innovative offentlige indkøb

Publiceret 13-03-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lancerer i dag en online-guide, der skal fremme innovativt offentligt indkøb.

Når stat, regioner og kommuner indkøber rene standardvarer som papir, blyanter og printere, skal varerne købes billigst muligt. Men ved mere komplekse indkøb af fx velfærds- og sundhedsløsninger handler det ofte om mere end prisen, hvis der skal sættes fart på innovationen i den offentlige sektor. Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI) er en mulig løsning, hvor nye ydelser og produkter kan udvikles i fællesskab mellem virksomheder og myndigheder.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er glad for, at vi med OPI-guiden kan hjælpe offentlige myndigheder og private virksomheder med at indfri det store potentiale, der ligger i at bruge den offentlige efterspørgsel mere intelligent.
Det offentlige køber ind for op mod 290 milliarder kroner årligt. En del af de penge kan bruges på en måde, så de både bidrager til at øge innovationen i danske virksomheder og gør den offentlige sektor bedre og mere effektiv.
Vi skal blive bedre til at virksomhederne selv kan være med til at udvikle løsningerne i stedet for, at det offentlige har fastsat løsningerne på forhånd.
Offentlig-Privat Innovationssamarbejde kan være kompliceret, og der er mange faldgrupper, som holder innovationen tilbage. OPI-guiden er et godt værktøj, der bidrager til mere og bedre samarbejde fremover.

Typiske brugere af OPI-guiden vil være udviklingskonsulenter i kommuner og regioner. De bliver guidet igennem de komplekse regler om statsstøtte, udbud og ophavsret, og de kan undgå faldgruber i forløbet ved at være i online-dialog med andre praktikere og kolleger, der deler ud af deres erfaringer og viden.