EU-formandskabskonference sætter fokus på bedre konkurrence- og forbrugerforhold

Publiceret 08-03-2012

Erhvervs- og vækstministeren er torsdag den 8. marts blandt hovedtalerne på den internationale konference European Competition and Consumer Day.

Konferencen afholdes som en del af det danske EU-formandskab, og blandt de øvrige talere er bl.a. næstformand i Kommissionen og EUs konkurrencekommissær Joaquín Almunia og EUs forbrugerkommissær John Dalli.

Konferencen sætter under overskriften “Growth and New Opportunities – the Role of Competition and Consumer Behaviour” fokus på konkurrence- og forbrugervilkårenes betydning for den økonomiske vækst, herunder hvilken betydning forbrugerens adfærd har på konkurrencen på markedet og hvordan konkurrencebegrænsende adfærd imødegås.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er afgørende for den økonomiske vækst, at vi får styrket konkurrence i både Danmark og Europa. Det danske EU-formandskab sætter derfor med afholdelse af European Competition and Consumer Day samspillet mellem en effektiv konkurrence og aktive forbrugere i Europa på dagsordenen.
Forbrugerforhold og konkurrence hænger tæt sammen. Det skader fx konkurrencen når mange forbrugere ikke har tillid til at deres rettigheder overholdes, hvis de handler i udenlandske butikker og internetbutikker. Som EU-formandskab arbejder vi derfor for at få skabt et europæisk tvistløsningssystem, der vil give forbrugerne en let og billig adgang til at klage, når de oplever et problem på det Indre Marked.
Vækstudfordringen kan ikke kun løses nationalt. Det er en opgave vi må løfte i fællesskab i EU, særligt i disse krisetider. På konferencen vil der blive drøftet en række anbefalinger og ideer, der kan bidrage til at understøtte vækstdagsordenen i Europa, som stats- og regeringscheferne understregede i Bruxelles i sidste uge.

European Competition and Consumer Day afholdes den 8. marts 2012 fra kl. 9.00-17.00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, i København. Der forventes deltagelse fra ca. 250 danske og internationale eksperter.

I forbindelse med konferencen vil pressen have mulighed for at stille spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren, Joaquín Almunia og John Dalli fra kl. 10.40 – 11.00.