Det danske EU-formandskab vil bekæmpe pirateri

Publiceret 28-03-2012

Konsekvenserne ved moderne pirateri er store, og problemet er vanskeligt at komme til livs. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og andre væsentlige interessenter deltager ved en EU-formandskabskonference den 28. marts 2012 i Bruxelles.

Konferencen sætter fokus på de problemer, pirateriet skaber for søfarten og de søfarende, herunder særligt de udfordringer, som søfarten og de søfarende står overfor som følge af pirateriet ud for Afrikas Horn og i Det Indiske Ocean.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Pirateriproblemet påvirker os alle. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for dem, der er direkte involveret.
Jeg håber, vi kan nå til enighed om, hvilke langsigtede tiltag der kan tages fra EU’s side og globalt. Desuden håber jeg, at vi vil få skabt større klarhed over de konkrete udfordringer for erhvervet. Ikke mindst er det vigtigt at se på, hvordan skibene bedst beskyttes mod pirateri, og om der kan gøres mere i den henseende.
Den øgede anvendelse af private vagtselskaber vil selvfølgelig også være relevant, herunder hvordan man sikrer kvalitet. Vi vil også på konferencen drøfte de menneskelige omkostninger, herunder hvordan vi bedst sikrer den søfarende.

Konferencen bliver afholdt af Kommissionen i samarbejde med det danske EU-formandskab. På konferencen deltager desuden vicepræsident i Kommissionen og transportkommissær Siim Kallas samt generalsekretær for FN’s Søfartsorganisation (IMO) Koji Sekimizu.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale

Press release