Bedre adgang til risikovillig kapital i EU

Publiceret 26-03-2012

Det danske EU-formandskab indleder forhandlingerne med Europa-Parlamentet om bedre adgang til risikovillig kapital i EU.

I forbindelse med finanskrisen har mange iværksættere og små og mellemstore virksomheder oplevet at blive begrænset i deres vækst på grund af manglende adgang til kapital. De to forslag imødegår dette problem ved at skabe bedre muligheder for, at venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde kan rejse investeringer på tværs af EU’s grænser, så der i sidste ende kan blive kanaliseret mere finansiering ud til innovative SMV’er og sociale virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Med vedtagelsen af de to forslag har vi styrket adgangen til finansieringen for vores små og mellemstore virksomheder med et let og enkelt regelsæt for EU’s venturekapital og socialøkonomiske fonde. Det er forventningen, at fondene vil udnytte aftalen til støtte af SMV’er på tværs af EU og dermed booste fornyet kapital i virksomhederne til gavn for europæisk vækst og beskæftigelse.
Det glæder mig, at formandskabet nu har indgået aftaler med Europa-Parlamentet for tre af de tolv udvalgte vækstinitiativer i Akten for Det Indre Marked og dermed styrket formandskabets bidrag til at få Europa tilbage på vækstsporet.

Med forslagene vil forvaltere af venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger 500 mio. euro, få mulighed for at opnå et ”EU-markedsføringspas”, som vil betyder, at de lettere kan markedsføre deres fonde på tværs af EU’s grænser.

Den politiske aftale skal endeligt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.