Vækst med vind, bredbånd og uddannelse i Midtjylland

Publiceret 24-05-2012

Vækstforum Midtjylland og regeringen har i dag drøftet, hvordan parterne kan samarbejde om at skabe gode rammer for vækst gennem mere uddannelse, vindenergi og en bedre mobildækning til gavn for regionens virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelsesminister Morten Østergaard og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen mødtes i dag med Vækstforum Midtjylland. Omdrejningspunktet for mødet var de erhvervs- og vækstpolitiske muligheder og udfordringer i Midtjylland. På mødet indgik parterne en aftale om et styrket samarbejde om vækstindsatsen de kommende år.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen sætter rammen for et fortsat stærkt samarbejde om grøn omstilling og de nye erhvervs- og vækstmuligheder, der følger heraf. Det gælder ikke mindst på vindområdet, hvor vi sammen med vindindustrien vil belyse, hvordan vi samlet set bedst kan fastholde og udvikle Danmarks position.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Bedre og mere uddannelse er afgørende for en konkurrencedygtig arbejdsstyrke, der kan bidrage til erhvervsmæssig vækst og velstand. Det er regeringen og vækstforum enige om. Derfor vil vi blandt andet fremme samarbejdet mellem erhvervsakademierne og de lokale virksomheder. De nye energiteknologer, finansøkonomer osv. skal være klar til at løfte de spændende udfordringer, der venter i det private erhvervsliv.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen:

Det er min oplevelse fra mine ture rundt i landet, at landdistrikterne har nogle digitale udfordringer, som vi skal tage meget alvorligt og sætte fokus på. Det er derfor glædeligt, at vi i vækstpartnerskabet har flere initiativer i forhold til digitalisering. Mit ministerium vil blandt andet sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet bidrage til at styrke informationen til regioner og kommuner om udbredelsen af højhastighedsforbindelser.

Næstformand for Midtjyllands Vækstforum Lars Aagaard:

Størstedelen af den danske industrieksport inden for energi- og miljøområdet stammer fra midtjyske virksomheder. Især vindmølleindustrien har en meget stor erhvervsmæssig betydning i Region Midtjylland. For at sikre fortsat vækst er det vigtigt, at staten, regionerne og industrien i fællesskab skaber de bedst mulige betingelser for industriens fremadrettede udvikling. Vækstforum har allerede, sammen med industrien, igangsat et større projekt om udvikling og omstilling, så virksomhederne stadig kan producere i Danmark. I sidste ende skal vi alle sammen leve af de indtægter, som industrieksporten skaber. 

Faktaark om Region Midtjylland

Regionalt vækstpartnerskab 2012 mellem Vækstforum Midtjylland og regeringen