Styrket dansk indsats på vækstmarkederne (BRIK-strategier)

Publiceret 09-05-2012

I dag lancerer handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og erhvervs- og vækstminister Ole Sohn regeringens vækstmarkedsstrategi, der suppleres med strategier for de fire BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Dermed opfylder regeringen endnu et løfte fra regeringsgrundlaget.

Regeringens strategier skal styrke dansk erhverv på de nye vækstmarkeder og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Målsætningerne for de næste fem år er:

  •  At øge vareeksporten til vækstmarkederne med mere end 50 pct. Det svarer til en stigning fra ca. 60 mia. til 90 mia. kr. – altså 30 mia. kr.
  •  At vækstmarkederne investerer mindst dobbelt så meget i Danmark som i den foregående femårsperiode, 2005-2010.
  •  At bevare og udbygge den danske førerposition inden for serviceeksport til vækstmarkederne. 

Konkret vil regeringen sætte ind på bl.a. følgende områder for at opnå de ambitiøse målsætninger:

  • Styrket tilstedeværelse på udvalgte vækstmarkeder, flere eksportfremstød og mere investeringsfaglige ekspertise i Danmark. Der er i 2012-2013 afsat yderligere 50 mio. kr. til målrettede initiativer indenfor eksport- og investeringsfremme.
  • 50 pct. af Eksportrådets midler til eksportfremstød målrettes BRIK-markederne og nye vækstmarkeder. Det svarer i 2012 til 17,5 mio. kr.
  • Etablering af et fælles rådgivningsteam for finansiering i København i et samarbejde mellem Eksport Kredit Fonden (EKF) og Eksportrådet. Initiativet skal styrke danske virksomheders viden om og adgang til eksport- og investeringsfinansiering.  
  • Markedsføring af danske styrkepositioner og Danmark som attraktivt investeringsland og turismedestination.  

Regeringen vil i sin satsning prioritere områder, hvor Danmark har særlige kompetencer for at imødegå disse udfordringer: vand-, bio- og andre miljøløsninger, energi og klima, bæredygtige fødevarer, sundheds- og velfærdsløsninger, søfart, det kreative erhverv samt turisme og oplevelsesøkonomi. Her forventes efterspørgselen på vækstmarkederne at opleve særlig kraftig vækst.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:  

Dansk eksport er i høj grad grundlaget for vores velfærdssamfund. Eksporten svarer i dag til 50 pct. af Danmarks BNP og kaster omkring 700.000 arbejdspladser af sig. Danske virksomheder er gode til at eksportere til vores naboer og USA, men ca. 2/3 af væksten frem mod 2015 foregår på fjernere markeder. En målrettet indsats for at udnytte danske styrkepositioner på vækstmarkederne er afgørende for vores vækst og beskæftigelse.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

De nye vækstmarkedsstrategier skal ses som en del af vores offensive erhvervs- og vækstpolitik. Det er vigtigt, at danske virksomheder kan gøre sig gældende på markeder, hvor der er størst potentiale. Derfor styrker vi bl.a. eksportfinansiering og finansieringsrådgivning, sætter fokus på relationsopbygning samt øger kendskab til Danmark og danske styrkepositioner. Indsatsen er for alle virksomheder, men ikke mindst de små og mellemstore, som har særligt brug for et rygstød for at komme ud på vækstmarkederne.    

Her kan du læse vækstmarkedsstrategierne:  

Brasilen

Indien

Kina

Rusland

Den Generelle Vækstmarkedsstrategi