Sohn: Politisk vilje til vækst

Publiceret 30-05-2012

Onsdag den 30. maj satte erhvervs- og vækstminister Ole Sohn sammen med sine europæiske kollegaer et vigtigt aftryk på den europæiske vækstdagsorden. Rådet drøftede på mødet en række af de vækstskabende initiativer i Akten for det Indre Marked.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har i dag afholdt det andet formelle rådsmøde på konkurrenceevneområdet under dansk EU-formandskab. Øverst på dagsordenen var vækstinitiativerne i Akten for det Indre Marked.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Vi er på rådsmødet i dag kommet et stort skridt videre i forhold til at gennemføre de centrale vækstinitiativer i Akten for det Indre Marked, som opfordret til af stats- og regeringscheferne i det Europæiske Råd. Jeg er meget glad for, at det på mødet lykkedes at opnå enighed i Rådet om: 

  • forslagene om alternativ og online tvistløsning i forbrugersager, der skal styrke forbrugernes klagemuligheder i EU i forhold til bl.a. e-handel, 
  • COSME-programmet, der bl.a. skal styrke små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og vækst,
  • rådskonklusioner, der sætter fokus på hvordan vi styrker det Indre Marked og det Digitale Indre Marked gennem bedre implementering og håndhævelse af de eksisterende regler, samt
  • fremskridtsrapport om forenkling af EU’s udbudsregler

Det er det danske EU-formandskabs ambition, at have afsluttet rådets behandling af op til halvdelen af de 12 nøgleinitiativer under Akten for det Indre Marked ved udgangen af danske EU-formandskab. Foruden forslaget om alternativ og online tvistløsning i forbrugersager sigtes der på førstelæsningsaftaler med Europa-Parlamentet i forhold til forslagene om et indre marked for venture kapital og socialøkonomiske investeringsfonde og standardiseringspakken, samt enighed i Rådet i forhold til revisionen af regnskabsdirektiverne og den fælles europæiske patentdomstol.