Skattereform skaber vækst og job

Publiceret 29-05-2012

Regeringens forslag til en skattereform vil skabe vækst og jobs og få flere til at arbejde mere. Samtidig bidrager høj som lav til finansieringen, og skattelettelserne målrettes dem med lav- og mellemindkomster.

Skattereformen ”Danmark i arbejde” bidrager markant til at løse de problemer, Danmark står med. Den skaber vækst og jobs, og den er socialt rimelig.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn

Det er en god og balanceret skattereform, som regeringen har fremlagt. Ud over at sænke skatten på arbejde lægger vi op til bl.a. at fjerne iværksætterskatten og øge erhvervslivets muligheder for at afskrive investeringer. Det bidrager samlet til at sparke gang i væksten og kommer både lønmodtagere og virksomheder til gode.

Skattereformen opererer med et såkaldt investeringsvindue for virksomhederne i resten af 2012 og i 2013. I den periode vil virksomhederne kunne afskrive 115 procent af deres investeringer. Det skal imødekomme det faktum, at virksomhederne i kriseårene har været tilbageholdende med at investere, og at investeringsandelen ikke har været lavere de sidste 30 år. Fornyet investeringslyst vil bidrage til at modernisere virksomhedernes produktionsapparat og dermed styrke konkurrenceevnen og evnen til at skabe nye job.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn: 

Jeg er glad for, at vi nu kan få vendt udviklingen i investeringerne til gavn for vækst og beskæftigelse. Med de ekstraordinært gode afskrivningsmuligheder får virksomhederne en meget konkret tilskyndelse til at øge investeringsniveauet i år og næste år.

Reformen afskaffer den såkaldte iværksætterskat, som har været skældt ud for at dæmpe investorers tilskyndelse til at sætte penge i vækst- og iværksættervirksomheder. Dette finansieres af en højere lønsumsafgift i den finansielle sektor.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn: 

Særligt i den nuværende situation med usikkerhed på de finansielle markeder kan afskaffelsen af iværksætterskatten give bedre muligheder for iværksætter- og vækstvirksomheder.

Skattereformen øger på kort sigt beskæftigelsen med omkring 1.000 personer i 2012 og omkring 7.500 personer i 2013. Fuldt indfaset vil reformen varigt løfte beskæftigelsen svarende til 14.600 personer. Størstedelen kommer fra, at det for mange fremover bedre vil kunne betale sig at gå fra passiv forsørgelse til arbejde, men reformen rummer også en tilskyndelse til at arbejde lidt mere for dem, som allerede er på arbejdsmarkedet.

De jobskabende elementer finansieres blandt andet ved at fremrykke beskatningen af kapitalpensioner, uden at det vil ramme opsparerne negativt. Samlet er reformen til gavn for både lønmodtagere og virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn: 

Det er ikke uden grund, at vi kalder reformen for en rugbrødsreform. Den vil betyde, at det for flere vil kunne betale sig at smøge ærmerne op og gøre en indsats til gavn for sig selv og for samfundet. Samtidig har reformen en klar social balance. Alle bidrager til finansieringen – også de mest velstillede – og skattelettelserne målrettes almindelige lønmodtagere med lav- og mellemindkomster.

Afskaffelse af iværksætterskat

Investeringsvindue

Kapitalpensionsbeskatning

Øget beskatning af finansiellle institutioner