Regeringen ændrer vilkårene for trykte reklamer

Publiceret 29-05-2012

Regeringen vil gøre det enklere at sige ”nej tak” til reklamer og indfører samtidig en afgift på reklametryksager.

Nu bliver det væsentlig nemmere at framelde reklametryksager, og der skal betales afgift af husstandsomdelte reklamer.

Med den reviderede ”nej tak”-ordning kan forbrugerne pr. 1. juni framelde sig reklametryksager med ganske få klik på Post Danmarks hjemmeside, hvor de før skulle møde op på posthuset med deres ID-kort eller oprette et elektronisk posthus med NEM-ID.

Samtidigt indføres en afgift på husstandsomdelte reklamer, som vil bidrage til at nedbringe mængderne af papiraffald til gavn for miljøet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er spild af ressourcer at smide reklamer direkte i skraldespanden.
Med den forbedrede ”nej tak”-ordning fjerner vi alt bøvlet med tilmelding, og vi gør det lettere at sige ”nej tak”. Ordningen er med til at fremme, at de trykte reklamer alene, når ud til de forbrugere, som ønsker reklamerne. Den nye afgift vil nedbringe mængden af trykte reklamer til gavn for miljøet.
Det er vigtigt, at forbrugerne har adgang til at se de bedste tilbud og handle derefter, fordi det styrker konkurrencen og gavner samfundsøkonomien. Men de behøver ikke læse tilbuddene på papir. Vi ser allerede, at virksomheder i stigende grad bruger mere moderne og miljøvenlige metoder i deres markedsføring, lige som flere kæder i detailhandlen allerede har indledt et opgør med tilbudsaviserne. Afgiften på reklametryksager vil styrke denne tendens.
 

Fakta:

Erhvervs- og Vækstministeriet har undersøgt mulighederne for at indføre en ja tak til reklamer-ordning. I den forbindelse har ministeriet været i kontakt med Europa-Kommissionen, som var af den opfattelse, at ordnin-gen ville være i strid med EU-retten, da den vil begrænse udenlandske supermarkedskæder i at reklamere overfor danske forbrugere.

I stedet er regeringen i samarbejde med de toneangivende forbruger- og erhvervsrepræsentanter bag den eksisterende ”nej tak”-ordning blevet enige om en væsentlig enklere tilmeldingsprocedure via internettet.

Med den reviderede ”nej tak”-ordning kan forbrugerne nu framelde sig reklametryksager med ganske få klik på Post Danmarks hjemmeside, hvor de før skulle møde op på posthuset med deres ID-kort eller oprette et elektronisk posthus med NEM-ID.

Som en del af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen og Enhedslisten indgået aftale om, at der skal indføres afgift på husstandsomdelte rekla-mer. Det tilstræbes, at afgiften udformes som en vægtafgift differentieret efter EU’s miljømærke, Blomsten.

Afgiften på husstandsomdelte reklamer vil bidrage til at nedbringe mængderne af papiraffald til gavn for miljøet, og skal samtidigt finansiere den supplerende grønne check til personer med lave indkomster. Lovfors-laget forventes fremsat til oktober 2012.

Fra 1. juni vil der være yderligere information om den forbedrede nej tak-ordning på Forbrugerombudsmandens hjemmeside