Ole Sohn taler erhvervsmuligheder med Koreas præsident

Publiceret 11-05-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn mødtes i dag med Koreas præsident og Koreas minister for Vidensøkonomi for at tale erhvervsmæssige samarbejdsmuligheder.

Koreas præsident Lee Myong-bak har for alvor sat den grønne vækstdagsorden i spil i Korea, og landet fremstår i dag som et innovativt land med fokus på innovative teknologier, design og forretningsmuligheder. Det åbner en række erhvervsmæssige muligheder for Danmark, fordi Korea ser Danmark som forgangsland på området.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg ser gode samarbejdsmuligheder, og vi oplever stor interesse fra de danske virksomheder i det koreanske marked. Det ses bl.a. ved at 77 danske virksomheder deltager i erhvervsfremstødet her i Korea. Det er den hidtil største danske erhvervsdelegation i Asien.
Præsidenten har sat grøn vækst højt på dagsordenen i Korea ved at investere i grønne projekter, teknologier og løsninger, og der er stor interesse i at samarbejde med Danmark, som Korea ser som forgangsland på området. Jeg vil arbejde for, at danske løsninger er i front med at omstille økonomien i en mere bæredygtig retning.

Den koreanske minister for Vidensøkonomi er ansvarlig for Koreas erhvervs- og vækstpolitik samt søfart. I Korea har man - ligesom i Danmark - valgt at fokusere på perspektivrige erhvervsområder for at styrke jobskabelse og vækst, herunder grøn vækst.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Korea fokuserer på konkrete styrkepositioner for at fremme vækstdagsordenen. Her kan vi samarbejde med Korea og hente inspiration om bl.a. grøn vækst. 

Det er hensigten på tirsdag at underskrive en samarbejdsaftale om grøn skibsfart.

Aftalen fokuserer på innovationsprojekter, international lovgivning og incitamenter til at fremme kvalitetsskibsfart, og jeg er glad for at kunne styrke samarbejdet mellem Danmark og Korea. Det vil være til gavn for både danske udstyrsleverandører og rederier – samt for at fremme grøn vækst globalt.
 

Fakta

  • Sydkoreas estimerede vækst i 2011 var 3,8 %, hvilket overgår OECD-gennemsnittet på 3,4 %. Dermed er Sydkorea stadig i kraftig økonomisk fremgang selvom væksten var væsentligt højere i 2010 (ca. 6 %).
  • I november 2009 annoncerede Korea et ambitiøst reduktionsmål på 30 % BAU i 2020, hvilket skal opnås gennem fortsatte massive grønne investeringer (450 mia. DKK /2 % af BNP frem til 2015).
  • I 2009 oprettede Koreas præsident ”Presidential Comittee on Green Growth” med formålet at skabe bred opbakning til den grønne vækstdagsorden. 
  • I 2011 indgik Korea og Danmark en grøn vækst alliance, og Korea er i denne måned vært ved det andet møde i den dansk-koreanske alliance i forbindelse med kronprinseparrets besøg i Korea.
  • Koreas regering har under præsident Lee Myung-bak sat grøn vækst højt på dagsordenen. I forbindelse med finanskrisen fokuserede Korea en omfattende økonomisk stimuluspakke på grønne projekter, teknologier og løsninger.