Ole Sohn skærper lodspligten ved Jernbanebroen i Aalborg

Publiceret 21-05-2012

For at øge sikkerheden ved Jernbanebroen i Limfjorden, skærper erhvervs- og vækstministeren nu reglerne om lodspligt. Det betyder, at skibe ned til 53 meter, som passerer Jernbanebroen, får lodspligt. Dermed fordobles antallet af skibe, der skal tage lods.

Natten mellem den 28. og 29. marts 2012, påsejlede det finske skib RAMONA Jernbanebroen. Ulykken medførte, at der nu skal ske omfattende reparationer på broen, og at trafikken i området er væsentligt påvirket. Det finske skib, der påsejlede broen, havde ikke lods om bord og havde heller ikke pligt til at tage lods. For at undgå lignende ulykker i fremtiden skærpes reglerne om lodspligt ved Jernbanebroen.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Sikkerheden til søs prioriteres højt, og sikkerheden ved vores vitale anlæg, som sikrer trafikken, skal være i top. Jeg har derfor bedt Søfartsstyrelsen om at skærpe reglerne om lodspligt. Det skal ske ved at indføre lodspligt ved Jernbanebroen ved Aalborg for skibe med en længde på 53 meter og derover.
Når havarikommissionens rapport foreligger, vil vi se på, om der er behov for at foretage andre tiltag til at forbedre sikkerheden, og om den skærpede grænse for lodspligt bør justeres. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at en lignende ulykke ikke sker igen.

Med den skærpede lodspligt fordobles antallet af skibe, der skal tage lods ved Jernbanebroen.

Samtidig med skærpelsen af lodspligten ved Jernbanebroen indføres lodspligt ved anløb af henholdsvis Randers og Nakskov Fjord samt Avedøreværkets Havn.

Den Maritime Havarikommission er i færd med at undersøge ulykken ved Jernbanebroen. Når havarikommissionens rapport foreligger, vil der blive foretaget en samlet vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag for at forbedre sikkerheden i området.