Ole Sohn: Aftale mellem Eksport Kredit Fonden og PFA Pension styrker dansk eksport

Publiceret 24-05-2012

Der er indgået en ny aftale mellem Eksport Kredit Fonden (EKF) og PFA Pension om, at PFA Pension stiller en ramme på op til 10 mia. kr. til rådighed for eksportlån til dansk eksport. Aftalen styrker danske eksportvirksomheders konkurrenceevne og forbedrer danske virksomheders muligheder for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er glædeligt for væksten og beskæftigelsen i Danmark, at der nu er indgået en aftale mellem PFA Pension og EKF om at stille 10 mia.kr. til rådighed for danske eksportvirksomheder, samt sikre afkast til pensionskunderne.
Aftalen mellem PFA Pension og EKF er endnu et godt eksempel på et offentligt privat samarbejde, hvor begge parter står til at vinde.
Med krisen er det blevet mere vanskeligt for danske eksportvirksomheders udenlandske kunder at finde finansiering til deres investeringer. Aftalen vil styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og gavne mange af vores produktionsvirksomheder.

Samarbejdet betyder, at udenlandske virksomheder fremover kan låne penge hos PFA til at købe varer hos danske virksomheder. Lånene bliver formidlet af EKF, som stiller en sædvanlig eksportgaranti for lånene.

Sammen med den tidligere aftale med PensionDanmark og den statslige eksportlåneordning – der med Udviklingspakken blev styrket yderligere til i alt 35 mia. kr. – er der stillet i alt 55 mia. kr. til rådighed til eksportlån. Det er positivt, for det bidrager til at skabe flere arbejdspladser i hele Danmark.

Behovet for alternativ finansiering til dansk eksport skal ses i lyset af de fortsatte vanskeligheder på de finansielle markeder. Eksportlånene er med til at sikre eksisterende og nye private arbejdspladser, og er et vigtigt redskab i regeringens bestræbelser på at sikre vækst og beskæftigelse. Ifølge en analyse fra Copenhagen Economics anslås EKFs aktiviteter i 2011 til, at sikre nye ordrer for ca. 30 mia. kr. til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører. Dermed anslås det, at EKFs ordninger var med til at skabe eller fastholde ca. 20.000 danske arbejdspladser i 2011.