Offentlige og private går sammen om at markedsføre danske sundheds- og velfærdsløsninger

Publiceret 22-05-2012

Den globale demografiske udvikling rummer et stort potentiale for ny eksport og vækst inden for sundheds- og velfærdsområdet. Med stiftelsen af det offentlig-private markedsføringspartnerskab for sundheds- og velfærdsløsninger bliver der nu skabt en stærk platform for internationalt at markedsføre danske kompetencer indenfor sundheds- og velfærdsløsninger.

Partnerne i velfærdskonsortiet er COWI, Danske Regioner, DI, Falck, KMD, Region Syddanmark, Systematic, samt Fonden til Markedsføring af Danmark, repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Partnerne går sammen om at øge omverdenens kendskab til de danske styrkepositioner inden for sundheds- og velfærdsområdet, og herigennem gøde jorden for ny vækst, eksport og udenlandske investeringer inden for sundheds- og velfærdsområdet.