Nyt kapitalkravsdirektiv skærper kravene til bankerne

Publiceret 15-05-2012

EU’s økonomi- og finansministre er i dag blevet enige om at styrke reguleringen af den finansielle sektor med et nyt kapitalkravsdirektiv. Dermed tager EU førertrøjen sammenlignet med andre store globale økonomier i forhold til at opfylde G20’s mål om implementering af Basel-standarderne for kapital og likviditet.

På ECOFIN-mødet i Bruxelles i dag er EU’s økonomi- og finansministre med Margrethe Vestager for bordenden blevet enige om et nyt kapitalkravsdirektiv. Direktivet stiller skærpede krav til bankerne, som fremover bl.a. skal holde mere og bedre kapital. Kapitalkravsdirektivet er et af de vigtigste elementer i forhold til at følge op på den finansielle krise og forebygge nye kriser.

Dermed har det danske formandskab skabt et afgørende fremskridt på en meget vigtig sag, som gør det muligt for EU at leve op til aftalen med de andre store økonomier i G20 om at implementere de såkaldte Basel-standarder for kapital og likviditet.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

Efter lange forhandlinger på forrige ECOFIN-møde og i dag er jeg glad for, at vi kan give hinanden håndslag på, at vi nu styrker reguleringen og tilsynet i den finansielle sektor i EU. En sund og velreguleret banksektor styrker tilliden hos investorer, kunder og virksomheder og er et vigtigt skridt mod at skabe vækst og beskæftigelse og bringe Europa ud af krisen. Dermed placerer EU sig med direktivet i front blandt de store økonomier i G20 i forhold til de globale bankstandarder, som alle har forpligtet sig til at opfylde.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er godt for både kunder og banker, at der nu er skabt mere klarhed over det kommende regelsæt, som stiller krav om mere velpolstrede banker, så de kan modstå op- og nedgange uden at sætte den finansielle stabilitet og realøkonomien over styr. Jeg er samtidig glad for, at der tegner sig en tilfredsstillende løsning i forhold til de udfordringer, som de nye regler kunne have givet for de danske realkreditinstitutter og deres unikke forretningsmodel. Kompromiset i Rådet indebærer, at de danske realkreditobligationer vil blive målt på deres objektive likvide egenskaber, som vi ved er gode. Regeringen vil fortsat have fokus herpå i de videre forhandlinger med Europa-Parlamentet.
Forhandlingerne om kapitalkravsdirektivet har været vanskelige, fordi medlemslandene har haft forskellige ønsker til, hvor meget de skal kunne afvige fra de fælles EU-regler gennem skrappere krav til egne banker. Formandskabet har fundet en afbalanceret løsning, hvor afvigelser er mulige inden for visse rammer og med den nødvendige fælles kontrol og koordination for at beskytte det indre marked.

Ud over skærpede krav til bankernes kapital og likviditet indeholder direktivet regler om bl.a. gennemsigtighed om bankernes gearing, regler om god selskabsledelse, og styrkede krav til landenes sanktionsmuligheder over for banker, der overtræder reglerne.

Det danske formandskab skal nu forhandle med Europa-Parlamentet om de endelige regler på området. Kapitalkravsdirektivet skal træde i kraft 1. januar 2013, dog med overgangsordninger på en række områder.