Mere åbenhed om betalinger i olie- og mineindustrien

Publiceret 03-05-2012

Det danske EU-formandskab er klar til at forhandle med Europa-Parlamentet om regnskabsdirektiverne.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har i dag fået opbakning fra de øvrige EU-lande til at påbegynde forhandlingerne med Europa-Parlamentet om en revision af regnskabsdirektiverne.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Med det nye krav om land-for-land rapportering vil borgere i udviklingslande kunne få indsigt i, hvad store og børsnoterede europæiske virksomheder betaler til myndigheder ifm. eksempelvis udvinding af olie i et land, uafhængigt af om myndigheden har interesse i at offentliggøre denne information. Civilsamfundet kan på baggrund af oplysningerne bedre holde de enkelte myndigheder ansvarlige for anvendelsen af disse indtægter – og dermed dæmme op for korruption og misbrug.

Regnskabsdirektiverne har til formål at reducere de administrative byrder for særligt små virksomheder ifm. regnskabsaflæggelse, samt at øge sammenligneligheden af virksomhedernes årsregnskaber i EU. Desuden introduceres et nyt oplysningskrav – land-for-land rapportering – som vil skabe større transparens om europæiske virksomheders betalinger for at udnytte naturressourcer, særligt i udviklingslande. Dette vil forhåbentligt dæmme op for korruption, misbrug af offentlige midler samt skatteunddragelse i ressourcerige lande.  

Revisionen af regnskabsdirektiverne blev fremsat af Kommissionen i oktober 2011 og er et af de 12 initiativer i Akten for Det Indre Marked. Det danske EU-formandskab vil nu indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet om sagen.