Gode idéer i Syddanmark baner vejen for vækst i Danmark

Publiceret 24-05-2012

Syddansk Vækstforum og regeringen har drøftet, hvordan parterne kan samarbejde om at skabe gode rammer for vækst og erhvervsudvikling med løsninger inden for design, innovation og velfærdsteknologi.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelsesminister Morten Østergaard og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen mødtes d. 23. maj med Syddansk Vækstforum. Omdrejningspunktet for mødet var de erhvervs- og vækstpolitiske muligheder og udfordringer i Syddanmark. På mødet indgik parterne en aftale om et styrket samarbejde om vækstindsatsen de kommende år.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen har sat en stærk ramme for samarbejdet mellem regeringen og Syddansk Vækstforum om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i de kommende år.  Region Syddanmark har igangsat flere aktiviteter på området, og jeg hæfter mig særligt ved det syddanske klyngesamarbejde Design2Innovate, der arbejder for at øge anvendelsen af design i de syddanske virksomheder ved at tilbyde designkonsultationer og kompetenceudvikling.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Region Syddanmark har gjort meget for at understøtte erhvervslivet på udvalgte områder. Regionen har nogle stærke klynger af virksomheder, universiteter og offentlige myndigheder, der for eksempel samarbejder om at udvikle ny viden og produkter på det velfærdsteknologiske område. Vi har et godt samarbejde, og nu sætter vi os sammen og laver en fælles strategi for, hvordan vi bringer de stærkeste danske klynger ind i den absolutte europæiske og globale elite – til gavn for erhvervslivet i Region Syddanmark og til gavn for resten af Danmark.

Minister for by, bolig og landdistrikte, Carsten Hansen:

Det er vigtigt, at hele Danmark hænger sammen, og alle bidrager til at skabe vækst. Derfor lægger jeg stor vægt på, at det lokale niveau tænkes ind i den regionale og nationale sammenhæng, og det bliver der endnu bedre muligheder for med vækstpartnerskabet. Vi har sat fokus på samarbejdet mellem de lokale aktionsgrupper og vækstfora og særligt på, hvordan de lokale erhvervspotentialer endnu bedre kan indgå i den regionale helhed.

Formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst:

Vi har i og omkring Forskerparken i Odense opbygget et stærkt udviklingsmiljø inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Mange af de syddanske initiativer har national og international rækkevidde, ikke mindst Patient@Home, der er det største forsknings- og innovationsprojekt inden for velfærdsteknologi nogensinde. Vi har en fælles interesse i at samarbejde om at udnytte, at Danmark er i front på området, så vi kan fastholde og udbygge vores førerposition på det internationale marked. Det skal blandt andet ske via det fælles Sundheds- og Velfærdskonsortium, hvor sekretariatet i Forskerparken i Odense skal være med til at sikre, at vi drager nytte at den viden, vi allerede har opbygget.

Faktaark om Region Syddanmark

Regionalt vækstpartnerskab 2012 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen