Flere kvinder til tops

Publiceret 03-05-2012

Regeringen vil med en række lovændringer effektivt fremme flere kvinder i ledelser og bestyrelser – både i det offentlige og private. Det sker med en ambitiøs dansk model, som i dag præsenteres af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen på et pressemøde i ligestillings- og kirkeministeriet.

Grundidéen med den danske model er simpelthen, at den skal virke! Nu skal der ske reelle fremskridt for ligestilling i toppen af Danmark.

Modellen omfatter de 1.100 største virksomheder. Dermed går regeringen længere end blot bestyrelserne for de knap 200 børsnoterede selskaber.

Helt centralt i den danske model er, at virksomhederne forpligtes til at fastsætte måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelserne – det vil typisk sige kvinder.

Den danske model betyder også, at virksomhederne forpligtes til at have en politik for generelt at øge andelen af kvinder i virksomhedernes ledelsesniveauer. På den måde sikrer man, at der er fokus på hele den såkaldte ”fødekæde” i erhvervslivet, og at der kommer endnu flere kvalificerede bud på morgendagens kvindelige topledere og bestyrelsesmedlemmer.   

Baggrunden for regeringens model er, at danske kvinder er nogle af verdens bedst uddannede, men de seneste år er andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer kun steget med få procentpoint.  

Regeringen stiller med den ny lovgivning også krav til bestyrelserne i de statslige selskaber mv.