EU's konkurrenceevneministre stiller skarpt på vækst

Publiceret 29-05-2012

Den 30.-31. maj 2012 afholder det danske EU-formandskab sit andet og sidste formelle konkurrenceevnerådsmøde om vækst i det Indre Marked og EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation - Horizon 2020.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og forskning, innovations- og uddannelsesminister Morten Østergaard skal den 30.-31. maj 2012 drøfte vækst i det Indre Marked og sandsynligvis nå til enighed om de overordnede principper for EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation - Horizon 2020.

Den 30. maj vil erhvervs- og vækstminister Ole Sohn drøfte vækst i det Indre Marked med sine ministerkollegaer i Bruxelles. Her vil der være fokus på vækstinitiativerne under Akten for det Indre Marked, hvor erhvervs- og vækstministrene blandt andet vil drøfte følgende sager:

• Europæiske regler for alternativ og online tvistløsning i forbrugersager

• Modernisering af EU’s udbudsregler

• Revisionen af anerkendelsesdirektivet

• Oprettelsen af et fælles europæisk patentdomstolssystem

Derudover skal de drøfte retningslinjerne for tildeling af midler under EU’s program for små- mellemstore virksomheders konkurrenceevne og vedtage rådskonklusioner om håndhævelse og implementering af reglerne på det Indre Marked og det Digitale Indre Marked.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Efter stats- og regeringschefernes møde i det Europæiske Råd i onsdags står det klart, at vi fortsat skal have fokus på at styrke væksten i EU. Det er min overbevisning, at en modernisering af det Indre Marked er en af hovedvejene til vækst i EU. Derfor sætter vi på rådsmødet fokus på en række konkrete vækstinitiativer i Akten for det Indre Marked, som vi håber der er politisk vilje til at levere konkrete resultater på.

Den 31. maj forhandler medlemslandene om EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020. Forskningsprogrammet er verdens største med et samlet fastslået budget på 600 milliarder kroner. Medlemslandene forventer at nå til enighed om den overordnede struktur og indretning af Horizon 2020.

Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard: 

Horizon 2020 er en vigtig aftale, som vil få stor betydning for Europas vækst og udvikling. Europa er præget af den økonomiske krise med høj arbejdsløshed. Med Horizon 2020 indretter EU hele forskningsindsatsen efter den tid, vi lever i. Formålet er at styrke Europas forsknings - og innovationsevne og dermed skabe resultater og løsninger, som kan omsættes til produktion, service og nye job. Horizon 2020 skal også bidrage til at løse Europas udfordringer med stigende sundhedsudgifter, overgang til et fossilfrit samfund og sikring af Europas fødevaresikkerhed. Og så styrker vi den excellente forskning, så vi skaber uventede og banebrydende forskningsresultater. Jeg forventer, at vi på rådsmødet kan skabe enighed om den overordnede struktur og indretning af Horizon 2020.