Det dansk-koreanske maritime samarbejde udbygges

Publiceret 14-05-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn er under besøget i Korea mødtes med landets minister for vidensøkonomi samt ministeren for land, transport og søfartsanliggender. Det er der kommet to konkrete aftaler ud af.

Den første indgås mandag den 14. maj, hvor Ole Sohn og Koreas minister for land, transport og søfartsanliggender, underskriver en samarbejdsaftale om kvalitetsskibsfart. Aftalen fokuserer på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Korea, som begge har store interesser inden for skibsfart.

Arbejdsgrupper med deltagere fra begge lande skal fremme blandt andet fri markedsadgang inden for international shipping, søsikkerhed, renere skibsfart, uddannelse og anti-pirateri.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget tilfreds med aftalen, som fokuserer på innovation og kvalitetsskibsfart samt bedre international lovgivning. Det vil være til gavn for både danske udstyrsleverandører, søfolk og rederier – samt fremme grøn vækst og jobskabelse globalt.
I den forbindelse er jeg rigtig tilfreds med, at den koreanske minister og jeg i dag blev enige om at arbejde for ambitiøse målsætninger for mindskelse af CO2-udslip når den internationale søfartsorganisation – IMO – skal drøfte spørgsmålet i oktober 2012.
En global og ambitiøs aftale på området vil styrke danske leverandørers vækst- og afsætningsmuligheder for grønne og innovative løsninger til fremtidens skibe. 

Den anden aftale, en samarbejdsaftale om grøn skibsteknologi, er indgået mellem Ole Sohn og Koreas minister for vidensøkonomi. Den underskrives ved en ceremoni under den dansk-koreanske Grønne Vækstalliance tirsdag den 15. maj. Aftalen fokuserer på at udvikle grønnere skibe.

Som verdens næststørste skibsbygningsnation (efter Kina) er Korea af stor betydning for danske leverandører, og flere af de danske virksomheder har produktion, servicecentre eller salgskontorer placeret i Korea. Det er derfor vigtigt for danske virksomheder at fastholde og forhåbentlig øge samhandlen med Korea.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Korea har utrolig gode faciliteter og teknologi på selve skibsbygningssiden, og vi er i Danmark gode til at levere grøn teknologi og løsninger, som skal ind i skibene. Den kombination er rigtig god, når det handler om at nedsætte CO2-udslip, som søfart desværre er en stor bidragyder til.

Aftalerne kommer i forlængelse af, at regeringen i sidste uge lancerede sin vækstmarkedsstrategi for blandt andet de asiatiske markeder.

De indgås i forbindelse med det største danske eksportfremstød i Asien til dato, hvor 76 virksomheder deltager i forlængelse af åbningen af verdensudstillingen Expo 2012 i Seoul.

Regeringen indgår i alt fem aftaler i forbindelse med besøget i Korea.

Samarbejdsaftale om kvalitetsskibsfart

Samarbejdsaftale om grøn skibsteknologi