Bredbånd er væsentlig for vækst på Bornholm

Publiceret 22-05-2012

Bornholms Vækstforum og regeringen har i dag drøftet, hvordan parterne kan samarbejde om at skabe gode rammer for vækst og erhvervsudvikling gennem bedre adgang til bredbånd, uddannelse, og trafikal tilgængelighed til og fra øen og dermed stimulere lysten til at etablere, drive og udvikle virksomheder på Bornholm.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelsesminister Morten Østergaard og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen mødtes i dag med Bornholms Vækstforum. Omdrejningspunktet for mødet var de erhvervs- og vækstpolitiske muligheder og udfordringer på Bornholm. På mødet indgik parterne en aftale om et styrket samarbejde om vækstindsatsen de kommende år.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen har sat en stærk ramme for samarbejdet mellem regeringen og Bornholms Vækstforum om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i de kommende år. Med aftalen sætter vi bl.a. fokus på adgang til bredbåndsforbindelser, der er væsentlig for at sikre bosætning, tiltrække tilflyttere, drive moderne virksomheder og fremme brugen af hjemmearbejdspladser – særligt i yderområderne. Derfor vil regeringen undersøge, om der kan tages yderligere tiltag, som kan forbedre adgangen til hurtige bredbåndsforbindelser på Bornholm.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

For unge mennesker på Bornholm giver geografien ekstra uddannelsesmæssige udfordringer. Derfor har vi aftalt, at vi vil samarbejde om nye undervisningsformer som fjernundervisning, hvor det er relevant. Og vi skal sikre, at dialogen mellem de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv hele tiden har fokus på, hvordan uddannelse og viden af høj kvalitet bedst understøtter vækst i virksomhederne.

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:

På Bornholm er der et tæt samarbejde mellem det lokale og regionale niveau, og det afspejles også i det tætte samarbejde mellem den lokale aktionsgruppe og Vækstforum Bornholm. Et samarbejde, hvor jeg håber, vi med denne aftale kan få endnu mere fokus på de lokale erhvervspotentialer og deres samspil med den regionale og nationale indsats. For mig er det vigtigt, at den lokale indsats bliver endnu tydeligere og stærkere – til gavn for væksten i hele Danmark.

Formandskabet for Bornholms Vækstforum Lars Nørby Johansen og Winni Grosbøll:

Den trafikale tilgængelighed til og fra Bornholm – både med fly og færger - er helt afgørende for erhvervsudviklingen på øen. Vi har brug for fleksible transportmuligheder til rimelige priser og med passende regularitet, hvilket bliver påpeget i aftalen. Vi er også tilfredse med, at vi med aftalen indgår et tættere samarbejde med regeringen om dels at løse øens uddannelsesmæssige udfordringer og dels at sikre bedre adgang til hurtige bredbåndsforbindelser.

Faktaark om Bornholm

Regionalt vækstpartnerskab 2012 mellem Vækstforum Bornholm og regeringen