Aftale: Træk på vækstpuljen (vækstplanerne for digitalisering i Danmark samt kreative erhverv)

Publiceret 08-05-2012

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft. Parterne er enige om at finansiere følgende initiativer fra vækstplan for digitalisering i Danmark samt vækstplan for kreative erhverv · design via træk på puljen

Aftale: Træk på vækstpuljen (vækstplanerne for digitalisering i Danmark samt kreative erhverv)