Aftale om Landbrugets Finansieringsbank på plads

Publiceret 22-05-2012

På et møde hos erhvervs- og vækstministeren er der i dag indgået en aftale om oprettelsen af Landbrugets Finansieringsbank (LFB). Banken vil forventeligt kunne udlåne op til 2 mia. kr. ud til anlægsinvesteringer i levedygtige landbrug. Jørn Kristian Jensen, tidl. direktør i Nordea, vælges som formand for bestyrelsen i LFB.

Som opfølgning på aftale om Udviklingspakken fra 2. marts 2012 er Finansrådet, Landbrug & Fødevarer, Nykredit, DLR Kredit og Finansiel Stabilitet A/S blevet enige om at gå sammen om at etableringen af Landbrugets Finansieringsbank.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om oprettelse af banken. Jeg er sikker på, at det vil bidrage til at løsne op for erhvervets fastlåste finansielle situation, så der igen kan komme gang i den nødvendige strukturtilpasning. Begge dele til gavn for at dansk landbrug kan skabe ny vækst og nye arbejdspladser.

LFB stiftes som et selvstændigt pengeinstitut med et kapitalgrundlag på 300 mio. kr. Det betyder, at der forventeligt kan udlånes op til 2 mia. kr.

Finanssektoren bidrager til stiftelsen med et indskud på 125 mio. kr., Landbrug og Fødevarer med 30 mio. kr., og Finansiel Stabilitet indgår med 75 mio. kr. og yder derudover et ansvarligt lån på 70 mio. kr. til LFB. Kapitalgrundlaget kan forhøjes af bankens brugere og interesserede investorer, såfremt der er behov herfor.

LFB kan udelukkende tilbyde anlægsfinansiering til dygtige og effektive driftsledere og unge landmænd under etablering som selvstændig. Driftsfinansieringen varetages af andre pengeinstitutter.

Der er enighed blandt parterne om, at Jørn Kristian Jensen, tidl. direktør i Nordea, vælges som formand for bestyrelsen i LFB.

Banken vil blive etableret, når de igangværende drøftelser med EU-Kommissionen om statsstøtte-godkendelse er afsluttet.

Aftale om etableringen af Landbrugets Finansieringsbank

Faktaark om LFB