Styrkelse af dansk design, mode og arkitektur

Publiceret 18-06-2012

Et nyt design- og arkitekturkonsortium skal øge kendskabet til dansk design, mode og arkitektur internationalt og udvikle Danmarks brand som design- og arkitektursamfund.

Dansk design, mode og arkitektur står stærkt internationalt. Det skal udnyttes forretningsmæssigt, derfor har Fonden til Markedsføring af Danmark valgt at støtte oprettelsen af Dansk Design- og Arkitekturkonsortium, der skal understøtte visionen om Danmark som et førende designsamfund.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Dansk design, mode og arkitektur er internationalt kendt for kreativitet, høj kvalitet, bæredygtighed og brugervenlighed. Det skal vi blive endnu bedre til at udbrede kendskabet til internationalt. Derfor er jeg glad for, at Markedsføringsfonden har valgt at støtte et nyt design- og arkitekturkonsortium, der skal øge kendskabet til dansk design, mode og arkitektur på bl.a. de nye vækstmarkeder.

Bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen:

Jeg glæder mig meget til at komme i gang med det forestående arbejde som formand for Dansk Design og Arkitekturkonsortium, et initiativ som er vigtigt for Danmark. Vi har unikke kompetencer inden for design, mode og arkitektur her i landet, og med en platform som konsortiet får vi mulighed for at integrere vores ressourcer, så vi står stærkere i den internationale konkurrence. 

Dansk Design og Arkitekturkonsortium

Erhvervs og Vækstministeriets fond, Fonden til Markedsføring af Danmark, har besluttet at støtte oprettelsen af Dansk Design og Arkitekturkonsortium med op til 12 mio. kr. over en 3-årig periode ud af et samlet budget på 24 mio. kr. Konsortiet har til formål at understøtte visionen om Danmark som et førende designsamfund., hvor de primære opgaver for konsortiet dels er at koordinere arkitektur- og designløsninger samt processer inden for udvalgte områder - dels at markedsføre danske designløsninger og aktiviteter på eksportmarkederne.

Organisation

Dansk Design og Arkitekturkonsortium ledes af en bestyrelse bestående af formand Lars Nørby Johansen og otte bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Danish Design Association, Danske Arkitekter, Danish Fashion Institute, Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center og Designskolen Kolding. Derudover repræsenterer Erhvervs- og Vækstministeriet de tre involverede ministerier: Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.