Sohn: Styrket kontrol om bord og øget vækst gennem styrkelse af det Digitale Indre Marked

Publiceret 06-06-2012

Den 7.-8. juni 2012 sætter erhvervs- og vækstminister Ole Sohn væksten på dagsordenen, når EU’s ministre for søtransport og IT- og telekommunikation drøfter initiativer til at styrke vækst og beskæftigelse i Europa i Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi.

Den 7. juni er blandt andet de søfarendes arbejdsforhold sat på dagsordenen gennem to direktivforslag, der stiller krav til medlemsstaternes ansvar som flagstater og havnestater i forhold til den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC-konventionen).

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Direktivforslagene, der implementerer MLC-konventionen, er med til at sikre de søfarendes arbejdsforhold om bord. For europæiske skibe er det EU’s medlemslande, der bliver forpligtet til at føre tilsyn med arbejdsforholdene. Og for skibe fra tredjelande vil arbejdsforholdene blive kontrolleret, når skibene anløber europæiske havne.

På mødets anden dag, den 8. juni, er fokus på, hvordan man kan skabe vækst og beskæftigelse i Europa ved at udnytte de muligheder, der er ved at styrke det Digitale Indre Marked. Blandt andet præsenterer Kommissionen deres netop fremlagte forordningsforslag vedr. e-identifikation og e-signaturer, der er det sidste af de 12 nøgleinitiativer, der fremlægges under Akten for det Indre Marked.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Kommissionens forordningsforlag vedr. e-identifikation og e-signaturer er et vigtigt moderniseringsforslag, der er et af de 12 nøgleinitiativer under Akten for det Indre Marked. Forslaget vil åbne op for helt nye muligheder for samhandel på det indre marked. Jo mere der digitaliseres og jo mere vi handler online, desto mere bliver vi afhængige af at kunne identificere os selv på internettet. Forslaget er således med til, at det indre marked også er gearet til en fremtid, der i højere og højere grad er digital.