Regeringen nedsætter Vækstteam for energi og klima

Publiceret 01-06-2012

Dansk erhvervsliv, entreprenører og forskere skal rådgive regeringen om, hvordan vi skaber de bedste vækstvilkår inden for energi og klimaområdet. Danfossdirektør Niels B. Christiansen står i spidsen for vækstteamet.

En stigende efterspørgsel på verdens energiressourcer og klimaforandringer nødvendiggør en grøn omstilling. Der er store muligheder for danske virksomheder, som kan få del i det voksende globale marked for vedvarende energi samt energieffektivitets- og klimaløsninger. En efterspørgsel som bl.a. vil komme fra de nye vækstmarkeder. Vækstteamet skal bl.a. give input til, hvordan vi bedst muligt understøtter virksomhedernes vilkår inden for forskning, udvikling, markedsmodning og demonstration. Samtidig skal vækstteamet også se på virksomhedernes adgang til finansiering, eksportmarker og tiltrækning af udenlandsk kapital til Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Vi skal sørge for, at den grønne omstilling omsættes til mest mulig vækst. Det kræver en tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet, men det kræver også, at vi tænker nyt. Jeg er derfor glad for, at en række fremtrædende erhvervsfolk og videnspersoner har sagt ja til at indgå i regeringens nye vækstteam for energi og klima.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard:

Det er vigtigt, at vi får omsat energiaftalen til grøn vækst, når vi frem mod 2020 skal foretage massive grønne investeringer for 90-150 mia. kr. Vi skal derfor sikre, at vi fortsat er i front med udvikling, demonstration og afsætning af energiteknologi, og at vi er kendte for vores unikke kompetencer og test faciliteter internationalt - at vi både er stærke i know-how og show-how. Jeg glæder mig til at høre vækstteamets løsninger på disse udfordringer.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Danmark har både viden og kompetence til at gøre en forskel, når verden skal takle klimaudfordringer og omstille til grøn energi. En dansk succes på det grønne område skal forankres i ny forskning, innovation og en stærk samarbejdskultur, der kan skabe en konkurrencemæssig fordel via eksempelvis udviklingen af nye teknologier og metoder. Jeg ser meget frem til vækstteamets anbefalinger om, hvordan vi kan trække på vores styrker og blive endnu bedre til at udnytte vores potentiale til gavn for hele samfundet.

Handels og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:

Der ligger et enormt potentiale på det grønne område for danske virksomheder. Sidste år blev der globalt investeret for mere end 1.350 mia kr. i vedvarende energi-teknologier. Vi forventer, at det tal vil være næsten fordoblet i 2020. Hvis vi kan fastholde og udbygge vores markedsandele, er der stort potentiale for øget vækst og endnu flere jobs end de 35.000, der allerede er skabt af energiteknologiske virksomheder. Jeg forventer, at det nye vækstteam kommer med en række gode ideer til, hvordan vi kan sikre øget eksport og flere udenlandske investeringer i de kommende år.

Formand for vækstteamet for energi- og klima Niels B. Christiansen:

Danske virksomheder har stor ekspertise indenfor klima- og energiløsninger, men vi skal blive bedre til at omsætte ekspertisen til globale eksportmuligheder. Vi skal kort sagt koble den grønne dagsorden sammen med vækstdagsordenen og skabe grøn vækst. Det kræver politisk handling at drive klima- og energidagsordenen fremad og derfor er jeg glad for, sammen med de øvrige medlemmer af vækstteamet, at få denne mulighed for at komme med konkrete anbefalinger til regeringen.

Faktaark om vækstteamet

Faktaark om energi og klimas betydning for dansk økonomi