Aftale forbedrer rammevilkårene for danskernes pensionsopsparinger

Publiceret 12-06-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og Forsikring & Pension har i dag indgået en aftale, som sikrer at pensionsopsparere ikke lider unødige tab som følge af de historisk lave renter og de ekstraordinære forhold på de finansielle markeder. Samtidig strammes kravene til blandt andet selskabernes udlodning til ejerne og bonustilskrivninger.

Mange danskere har i dag en pensionsopsparing med en nominel rentegaranti. Kombinationen af historisk lave renter og reglerne for pensionsselskabernes kapitalhensættelser risikerer at tvinge selskaberne til at anlægge en for kortsigtet investeringsstrategi.

Det forhold retter aftalen mellem erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og Forsikring & Pension nu op på. Aftalen sikrer pensionsselskaberne større fleksibilitet, så de bedre kan tilrettelægge en langsigtet investeringsstrategi.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn udtaler:

Jeg er meget tilfreds med, at vi i en konstruktiv dialog med Forsikring & Pension har fundet en langtidsholdbar og balanceret løsning til gavn for pensionsopsparerne.
Det er helt centralt, at selskaberne har mulighed for at skabe størst mulig afkast til de kommende pensionister. Regler og rammer skal ikke presse selskaberne til at foretage kortsigtede investeringsbeslutninger pga. unormale forhold på kapitalmarkedet.

Formand for Forsikring & Pension Peter Damgaard Jensen udtaler:

Jeg synes, det er en god aftale, vi har lavet. Den giver os bedre mulighed for at give vores kunder de bedst mulige pensioner, samtidig med at vi får bedre muligheder for at bidrage til at skabe vækst i samfundet.
Denne regelændring koster ikke en krone, hverken for samfundet eller nogen andre. Der er ikke tale om en støttepakke, men om en justering af nogle metoder, der ikke fungerer under de helt ekstreme renteforhold p.t.

Teknikken i aftalen er, at den nuværende beregningsrente for diskontering af selskabernes hensættelser løftes op på et højere niveau svarende til mere almindelige markedsforhold i den lange ende af rente kurven og samstemmende med det langsigtede mål for vækst og inflation. Derved undgås det også, at selskaberne skal fastlåse kundernes afkast på det nuværende historisk lave renteniveau. Med ændringen af rentekurven tages der et væsentligt skridt hen i mod det reguleringsregime, som vil være gældende med de kommende EU-regler på forsikringsområdet (Solvens II).

Aftalen indeholder også en række andre elementer. Blandt andet en midlertidig begrænsning på udlodning til ejerne og et midlertidigt loft over bonustilskrivning (kontorente) samt større gennemsigtighed. Det er i aftalen desuden sikret, at selskabernes fremtidige kapitaldækning er tilstrækkelig robust, og at den ændrede rentekurve ikke fører til omfordeling mellem forskellige generationer af opsparere.

Det er i forbindelse med aftalen vigtigt at understrege, at selskaberne har kapital til at modstå et yderligere rentefald, og at der pt. ikke er nogen fare for, at selskaberne ikke kan honorere de lovede pensioner. Et fortsat lavt renteniveau risikerer imidlertid at tvinge nogle selskaber til at handle med kortsigtet fokus på bekostning af kundernes langsigtede pension.

Aftaletekst

Press release 

Technical description of the new interest rate curve