Søren Kragelund bliver formand for Videncenter for kystturisme i Hvide Sande

Publiceret 24-01-2012

I et partnerskab med Region Nordjyllands, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks og Region Sjællands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune etablerer Erhvervs- og Vækstministeriet et nyt Videncenter for kystturisme i Hvide Sande.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har udpeget bestyrelsen med Søren Kragelund som formand for centret. Søren Kragelund er til daglig adm. direktør i Fårup Sommerland.

Med den nye bestyrelse for videncentret i Hvide Sande tager regeringen det første skridt i indsatsen for at styrke turismen. Næste skridt er at begynde arbejdet med at få formuleret en national turismestrategi, hvor centret også tænkes ind.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er en slagkraftig bestyrelse, som skal sørge for, at Videncenter for kystturisme får en klar og erhvervsorienteret profil. Centret skal eksempelvis gennemføre udviklingsprojekter og skabe ny viden om vækstmuligheder inden for kystturismen. Centret vil også komme til at spille en rolle i regeringens kommende nationale strategi, som skal bidrage til vækst i dansk turisme. 

Søren Kragelund : 

Kystturismen er den største ferieform i Danmark målt i antal overnatninger. Kystturismen har dog gennem de seneste år oplevet fald i antallet af udenlandske overnatninger. Jeg ser et stort potentiale i, at Videncenter for kystturisme kan bidrage til at skabe fornyet vækst og innovation i kystturismens virksomheder gennem produktionen af direkte anvendelig viden og udvikling. Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet. 

Den samlede bestyrelse kommer til at se sådan ud:

 • Formand: Søren Kragelund, direktør, Fårup Sommerland
 • Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune (efter indstilling fra Ringkøbing-Skjern Kommune)
 • Lars Enevold Pedersen, direktør, VisitNordjylland (efter indstilling fra Region Nordjylland)
 • Jens Hausted, direktør, Midtjysk Turisme (efter indstilling fra Region Midtjylland)
 • Claudia Rota Andersen, chef for analyse og videnformidling, VisitDenmark (efter indstilling fra VisitDenmark)
 • Grethe Johnsen, bestyrer, restaurant Dronning Louise (efter indstilling fra HORESTA)
 • Kaj Frederiksen, adm. direktør, Sol og Strand (efter indstilling fra Dansk Erhverv)
 • Steen Slaikjær, direktør og medejer, Hvidbjerg Strand Feriepark (efter indstilling fra Turisterhvervets Samarbejdsforum).
 • Susanne Jensen, videnskabelig assistent, Aarhus Universitet (efter indstilling fra Turisterhvervets Samarbejdsforum).

Derudover er der to observatører i bestyrelsen:

 • Karin Melbye Holm, direktør, Østdansk Turisme (udpeget af Region Sjælland)
 • Klaus Melbye, leder, Vadehavscenteret (udpeget af Region Syddanmark)

Teknologisk Institut og EHSB har desuden lavet en forundersøgelse om den indholdsmæssige udformning af centret.

Rapport Forundersøgelse om Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande