SIFI-udvalg er nedsat

Publiceret 12-01-2012

Erhvervs- og vækstministeren har i dag nedsat ekspertudvalget om systemisk vigtige finansielle institutioner i Danmark – de såkaldte SIFI’er.

Baggrunden er, at Danmark har kreditinstitutter, som er så centrale, at det vil få afgørende indvirkning på dansk økonomi, hvis de skulle blive nødlidende. På linje med en række andre lande og med arbejdet i EU er det derfor hensigten, at der skal stilles supplerende krav til danske SIFI’er, som mindsker risikoen for, at sådanne institutter bliver nødlidende.

Udvalget skal:

  • udarbejde anbefalinger om kriterier, der kan anvendes til at afgøre, hvilke kreditinstitutter der er systemisk vigtige i forhold til de danske finansielle markeder,

  • udarbejde anbefalinger om, hvilke ekstra krav der skal stilles til SIFI’er, herunder om der skal være differentierede krav for forskellige institutter,

  • undersøge, hvordan SIFI’er, der måtte komme i vanskeligheder, kan håndteres.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

SIFI-udvalget er et vigtigt element i at sikre en sund og stabil finansiel sektor i Danmark og samtidig sikre lige konkurrence mellem institutter i Danmark og udlandet.

SIFI-udvalget får følgende sammensætning:

Professor, lic.polit. Michael Møller – formand
Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen
Direktør, cand.oecon Niels Tørslev
Vicedirektør, Ph.d. og cand.polit Signe Krogstrup
Vicedirektør Jens Lundager, Nationalbanken
Kontorchef Niels Kleis Frederiksen, Finansministeriet
Vicedirektør Kristian Vie Madsen, Finanstilsynet
Kontorchef Louise Mogensen, Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalget nedsættes på baggrund af den politiske aftale af 25. august 2011 mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer. Udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kommissorium for Udvalg om Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark