Regeringens arbejde med en ny erhvervs- og vækstpolitik skydes i gang

Publiceret 18-01-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn sætter sig for bordenden af arbejdet med regeringens nye erhvervs- og vækstpolitik. Ministerudvalget skal med en ny og målrettet erhvervspolitik sikre, at Danmark er et attraktivt investerings-, udviklings- og produktionsland til gavn for vækst og beskæftigelse.

Regeringen har besluttet at nedsætte fire ad hoc-udvalg indenfor ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervspolitik og integrationspolitik. Som det første er man på erhvervsområdet nu klar til at gå i gang.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er regeringens helt centrale prioritet, at vi får Danmark tilbage som en konkurrencedygtig spiller på de globale markeder. Det kræver, at vi styrker virksomhedernes generelle rammevilkår, men også at vi mere målrettet sætter fokus på de områder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer, fx inden for det grønne område.
Jeg lægger stor vægt på, at den offensive og målrettede erhvervs- og vækstpolitik sker i tæt dialog og med inddragelse af erhvervslivet. Jeg ser derfor frem til samarbejdet med erhvervsliv og organisationer om at løfte væksten.

Som led i ministerudvalgets arbejde vil der blive nedsat vækstteams med repræsentanter fra erhvervsliv og forskning. De enkelte vækstteams får til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til regeringen om, hvordan vækstvilkårene kan styrkes på udvalgte erhvervsområder. På baggrund af vækstteamets anbefalinger vil regeringen udarbejde konkrete handlingsplaner for områderne.

Det forventes, at de første handlingsplaner ligger klar inden udgangen af 2012.

Kommissorium