Pressemeddelelse i forlængelse af møde i forligskredsen bag finansiel stabilitet om planlagt fusion mellem Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank

Publiceret 26-01-2012

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank fremlagde i går en fusions- og kapitalplan til løsning af Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbanks udfordringer.

Forligskredsen bag finansiel stabilitet har i dag afholdt møde, hvor blandt andet fusions- og kapitalplanen fra Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank er blevet drøftet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:  

Vi har i dag givet politisk opbakning til at arbejde for, at bankernes fusions- og kapitalplan kan gennemføres. Det betyder også, at staten forventer at deltage i den planlagte aktieudvidelse, forudsat at betingelserne for fusions- og kapitalplanen i øvrigt opfyldes. 
Lad mig i den forbindelse understrege, at der altid er en risiko ved at investere i aktier, 0gså i de tilfælde hvor staten er medaktionær.

Jeg noterer med tilfredshed, at bankerne også bidrager til planen ved at være med til at tegne supplerende kapital i det fusionerede institut.
Det er en omfattende plan, som de to institutter har lagt frem, og der skal nu gives tilsagn fra en række myndigheder, ligesom EU-kommissionen skal godkende planen.