Ole Sohn: Butikker skal kunne holde åbent på helligdage i forbindelse med helt særlige arrangementer

Publiceret 12-01-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har netop sendt et lovforslag i høring, der skal øge lukkelovens fleksibilitet.

Det nye lovforslag giver mulighed for at Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at butikkerne ved ganske særlige lejligheder kan holde åbent på en helligdag.

Baggrunden er bl.a., at de nuværende regler ikke giver den nødvendige fleksibilitet, så eksempelvis Herning kan søge om dispensation til at få lov til at have åbne butikker, når Giro d’ Italia kommer til byen på St. Bededag i år.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Danmark har stor succes med at tiltrække internationale begivenheder som fx VM i cykling og nu også Giro d’Italia, som kommer til Herning til maj. Det er unikke muligheder for at skabe positiv interesse omkring Danmark.
Derfor sender det også et uheldigt signal, hvis de mange tilrejsende pga. lukkelovens regler mødes med tomme gader og lukkede butikker. Efter de nugældende regler vil butikkerne i Herning eksempelvis være nødt til at holde lukket St. Bededag trods denne store begivenhed.
For at opnå den fornødne fleksibilitet i lukketidsreglerne foreslår jeg derfor, at der bliver indført en dispensationsbestemmelse i lukkeloven, så der ved ganske særlige lejligheder kan dispenseres fra hovedreglen om, at butikkerne skal holde lukket på helligdage.

Med den seneste liberalisering af lukkeloven er der skabt ganske vide rammer for, hvornår butikker kan holde åbent. Efter den 1. oktober 2012, vil der således kun gælde lukketidsregler på helligdage og enkelte andre dage.

Fakta om lukkeloven

Lovforslaget kan læses på Høringsportalen