Ny formand for Garantifonden for Indskydere og Investorer

Publiceret 31-01-2012

Økonomidirektør i PFA Charlotte Møller er udnævnt som ny formand for Garantifonden for Indskydere og Investorer, efter professor dr. jur. Mads Bryde Andersen fratrådte posten.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen har tidligere fungeret som næstformand i bestyrelsen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, og har derfor en erfaring og viden om bestyrelsens arbejde, der gør ham kvalificeret som ny formand. Derudover besidder Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen en solid juridisk sagkundskab.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Jeg har stor tiltro til, at Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, givet hans indsigt og erfaring, er den rette person som formand for Garantifonden for Indskydere og Investorer.

Garantifonden for Indskydere og Investorer er en privat, selvejende institution, som er oprettet ved lov. Fondens formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Fondens dækning, hvis instituttet går i betalingsstandsning eller går konkurs. Derudover fik Fonden nye opgaver i forbindelse med udvidelsen af medgiftsordningen som led i Bankpakke IV.

Fondens bestyrelse består af en formand og næstformand, der repræsenterer henholdsvis juridisk samt nationaløkonomisk og regnskabsmæssig sagkundskab, fire medlemmer, der repræsenterer institutterne, og to medlemmer, der repræsenterer indskyderne og investorerne.