Landbruget får bedre adgang til vækstkautioner

Publiceret 31-01-2012

EU-kommissionen har godkendt, at Vækstfonden kan give landbruget vækstkautioner på op til 25 mio. kr. mod hidtil 10 mio. kr. Det styrker landbrugets mulighed for at skaffe finansiering til udviklings- og vækstinitiativer i penge- og realkreditinstitutterne.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Udvidelsen er vigtig, fordi den styrker sunde landbrugs muligheder for at opnå finansiering til udviklings- og vækstinitiativer.
Fortsat udvikling af landbruget forudsætter, at dygtige driftsledere og sunde bedrifter fortsat kan finde finansiering til at investere i nyt eller til at overtage mindre effektive bedrifter. Med EU-kommissionens godkendelse hæver vi nu loftet, så Vækstfondens kautioner kan anvendes til en større del af landbrugets finansieringsbehov.

Med de nye kautioner kan Vækstfonden kautionere for 75 pct. af en landbrugsbedrifts lånebehov op til 10 mio. kr. og for 65 pct. af den del af finansieringen, der ligger mellem 10 og 25 mio.kr. Skulle en bedrift få problemer med at tilbagebetale eksempelvis et banklån, dækker Vækstfonden således størstedelen af bankens tab. Kautionen kan dække bank- og realkreditlån, leasing, factoring og garantier.

EU-kommissionen har tidligere godkendt, at primære erhverv også kunne få adgang til vækstkautioner for lån på op til 10 mio.kr. til udgangen af 2012. Siden april 2010 er der givet 157 tilsagn til ansøgere inden for de primære erhverv svarende til et samlet lånebeløb på 681 mio. kr.

Om Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 10 mia. kr. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet omsætning på ca. 27 mia. kr. og beskæftiger ca. 22.000 medarbejdere fordelt over hele landet. 

Fakta om finansiering med Vækstkaution

 • Vækstkaution kan ydes til finansiering af forretningsudvikling og de tilhørende driftsudgifter. Forretningsudvikling omfatter eksempelvis ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri.
 • Vækstkaution dækker pengeinstitut- og realkreditlån på op til 25 mio. kr. samt leasing, factoring og garantier.
 • Kautionen dækker op til 75 pct. af tab efter sikkerheder og øvrige kautioner.
 • Løbetid op til 10 år.
 • Stiftelsespræmie på 2 pct. af garantibeløbet.
 • Årlig kautionspræmie på 1,25 pct. af garantibeløbet.
 • Kautionen nedskrives årligt.
 • Udbetaling af kautionen til penge- eller realkreditinstituttet kan ske, når lånet er misligholdt.
 • De primære erhverv er underlagt særlige betingelser. Se www.vf.dk for mere information.

Lån med Vækstkaution kan ydes til små og mellemstore virksomheder, som:

 • har op til 250 ansatte
 • har en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balance på ikke over 320 mio. kr.
 • er uafhængige af større virksomheder.