Konkurrencerådet får ny formand

Publiceret 25-01-2012

Professor i økonomi Christian Schultz er i dag udnævnt som ny formand for Konkurrencerådet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Konkurrence er en vigtig drivkraft for produktivitet og innovation. Jeg er derfor glad for, at Christian Schultz har sagt ja til at overtage pladsen som formand i Konkurrencerådet og dermed fortsætte sit vigtige arbejde i rådet.

Den nyudnævnte formand Christian Schultz:

Jeg har været glad for mine år som medlem og næstformand i Konkurrencerådet, og jeg ser frem til min nye rolle som formand for rådet. Konkurrenceområdet er et spændende og meget vigtigt område for vores samfund, og jeg glæder mig over at være med til at gøre en forskel.

Christian Schultz, der er institutleder ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, har været medlem af Konkurrencerådet siden 2001 og har været rådets næstformand siden 2005.

Konkurrencerådet påser overholdelsen af konkurrencereglerne. Rådet træffer afgørelser i større sager, og i sager der kan have principiel betydning samt danne præcedens i andre sager. Konkurrencerådet består af en formand og 17 medlemmer, som udpeges af erhvervs- og vækstministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.

Konkurrencerådet afholder det første møde i dag med den nye formand for bordenden.