Carsten Koch ny formand for Vækstfonden

Publiceret 31-01-2012

Erhvervs- og vækstministeren har udpeget Carsten Koch som ny formand for Vækstfondens bestyrelse. Han tiltræder den 1. februar.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Carsten Koch har solid finansiel og erhvervsmæssig erfaring. Jeg er sikker på, at Carsten Koch vil bidrage til, at Vækstfonden også fremadrettet understøtter udviklingen af et mere effektivt marked for risikovillig vækstkapital til vores mange nye og mindre virksomheder.

Carsten Koch har senest været adm. direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor han fratrådte i 2011. Aktuelt er han formand for bl.a. bestyrelserne i Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Forca A/S. Carsten Koch afløser administrerende direktør Walter Thygesen, Thrane & Thrane, som trådte tilbage efter eget ønske.

Derudover indtræder Anders Thoustrup og Kirsten Drejer i Vækstfondens bestyrelse. Anders Thoustrup er formand for bestyrelsen i Sydbank og Randers Investeringsselskab A/S. Kirsten Drejer er medstifter og adm. direktør for biotekvirksomheden Symphogen A/S.

Formanden og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer tiltræder 1. februar. Foruden de nye medlemmer består Vækstfonden bestyrelse i dag af Birgitte Hansen, Ole Krog og Lars Mikkelgaard-Jensen. Læs mere om Vækstfondens bestyrelse på www.vf.dk.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Vækstfondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet gennem medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders vækstinitiativer.