Ole Sohn: Klagesystemet for udbud skal have et serviceeftersyn

Publiceret 01-02-2012

Regeringen vil fremme udbud og det offentlig-private samarbejde mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Når virksomhederne mener, at det offentlige laver fejl i forbindelse med eksempelvis offentlige indkøb af kontorudstyr, IT-løsninger og byggeopgaver, skal der være et klagesystem for offentlige udbud, der er tidssvarende, smidigt og effektivt.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn nedsætter en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skal analysere mulighederne for en generel forenkling af klagesystemet. I arbejdet vil indgå erfaringer fra bl.a. Sverige og England.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:
"Arbejdsgruppen forventes nedsat i løbet af februar og vil bestå af relevante ministerier. Både offentlige ordregivere og private virksomheder vil blive inddraget i arbejdet. Arbejdsgruppen afrapporterer til regeringen til sommer 2012."