Digitale data giver nye vækstmuligheder

Publiceret 28-02-2012

Godt 200 eksperter har de sidste to dage været samlet i København for at drøfte, hvad der skal til for at skabe et velfungerende digitalt indre marked i Europa. Innovativ anvendelse af data kan skabe nye forretningsmuligheder for de europæiske virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

I begyndelsen af februar blev jeg enig med mine ministerkolleger om en række politiske målsætninger for det digitale indre marked. I dag har eksperterne båret stafetten videre og peget på konkrete problemer, som vi skal tage fat på. Det vil jeg tage med i det videre arbejde med at realisere vækstpotentialet i det digitale indre marked i Europa.

Eksperterne peger bl.a. på, at for at EU kan udnytte vækstpotentialet i det digitale indre marked, skal forbrugerne have tillid til at handle på nettet. Det skal være nemt for borgere og virksomheder at komme online. Europas virksomheder skal i højere grad tænke i digital forretningsudvikling. Produktiviteten kan øges, og virksomhederne kan få nye forretningsmuligheder, hvis de forstår at bruge data innovativt. Bl.a. kan der være en økonomisk gevinst for Europa på 140 milliarder euro årligt forbundet med videreanvendelsen af offentlige data i EU.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Der er uudnyttede vækstmuligheder i at bruge data til nye innovative produkter og services. For eksempel kan virksomheder ved at koble data om boligers alder, konstruktion, isolering, energimærkning mv. udpege boliger med behov for energibesparende tiltag. Alene i Danmark er der inden for det felt et årligt markedspotentiale på op til 20 mia. kr. inden for energiforbedringer. Vi vil under dansk formandskab rykke forhandlingerne om en revision af direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer længst muligt.